Evlutkirkko Sites > Kirkon selkokieliset sivut > Kirkkovuosi ja jumalanpalvelus > Syksy

Syksy

Syksyllä on kaksi juhlapäivää: Mikkelinpäivä ja Pyhäinpäivä. Mikkelinpäivä on enkelien ja lasten päivä. Pyhäinpäivänä muistellaan kaikkia pyhiä ihmisiä ja vainajia.

Tuomiosunnuntai päättää kirkkovuoden. Se kertoo viimeisestä tuomiosta.

Mikkelinpäivä | 20. sunnuntai helluntaista | 21. sunnuntai helluntaista
Reformaation päivä (22. sunnuntai helluntaista) |
23. sunnuntai helluntaista | 24. sunnuntai helluntaista |
Pyhäinpäivä | 25. sunnuntai helluntaista | 26. sunnuntai helluntaista | Valvomisen sunnuntai | Tuomiosunnuntai

Mikkelinpäivä

Evankeliumi

Matt. 18:1–6 (7–9) 10

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 18

Piirroskuva arkkienkeli Mikaelista.

Jeesuksen oppilaat kysyivät Jeesukselta:
”Kuka on tärkein taivasten valtakunnassa?”

Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen.
Hän asetti lapsen oppilaittensa keskelle ja sanoi:
”Kääntykää Jumalan puoleen ja
olkaa niin kuin lapset.
Vain sillä tavalla te pääsette
taivasten valtakuntaan.
Se, joka on niin kuin tämä lapsi,
on tärkein taivasten valtakunnassa.”

Joka ottaa luokseen tällaisen lapsen
sen tähden, että hän uskoo minuun,
ottaa luokseen minut.

Älkää halveksiko lapsia.
Heidän enkelinsä saavat aina
katsella taivaan Isän kasvoja.”

Päivän rukous

Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa.
Sinä olet luonut kaiken.
Sinä hallitset kaikkea.
Lähetä pyhät enkelit suojelemaan meitä.
Ota vastaan rukouksemme.

20. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Mark. 2:1–12

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 2

Jeesus meni Kapernaumiin.
Kun ihmiset kuulivat, että
Jeesus oli tullut,
he menivät hänen luokseen.
Kaikki eivät mahtuneet sisälle taloon,
jossa Jeesus oli.
Jeesus julisti ihmisille Jumalan sanaa.

Jeesuksen luo tuli myös sairaita.
He halusivat, että
Jeesus parantaisi heidät.
Neljä miestä kantoi paikalle
halvaantuneen miehen.
Mutta he eivät päässeet Jeesuksen luo,
koska paikalla oli niin paljon ihmisiä.

Silloin miehet nousivat talon katolle.
He tekivät kattoon aukon siihen kohtaan,
missä Jeesus oli.
Miehet laskivat aukosta alas vuodematon,
jolla halvaantunut mies makasi.

Kun Jeesus näki kantajien uskon,
hän sanoi halvaantuneelle miehelle:
”Saat syntisi anteeksi.”

Paikalla oli myös juutalaisia opettajia.
He sanoivat toisilleen:
”Mitä Jeesus oikein puhuu?
Hän pilkkaa Jumalaa.
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi.”

Jeesus aavisti, mitä he ajattelivat.
Hän sanoi heille:
”Kumpi on helpompaa,
sanoa halvaantuneelle ihmiselle:
’Saat syntisi anteeksi’
vai sanoa:
’Nouse, ota vuodemattosi ja kävele’?”

Jeesus jatkoi:
”Ihmisen Pojalla on valta
antaa syntejä anteeksi maan päällä.”
Kaikki ymmärsivät, että
Ihmisen Poika tarkoitti Jeesusta.

Sitten Jeesus sanoi miehelle:
”Nouse, ota vuodemattosi ja
mene kotiisi.”
Heti mies nousi,
otti vuodemattonsa ja
käveli pois.

Kaikki olivat hämmästyneitä.
He ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
”Emme ole koskaan nähneet tällaista.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 9:24–38

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 9

Juutalaiset opettajat kutsuivat kuultavaksi miehen,
joka oli ollut sokea.
He sanoivat miehelle:
”Anna kunnia Jumalalle!
Mies, joka paransi sinut,
on syntinen.”
Mies vastasi heille:
”Minä ei tiedä,
onko hän syntinen.
Minä tiedän, että
aikaisemmin olin sokea.
Nyt minä näen.”

Juutalaiset kyselivät:
”Mitä hän sinulle teki?
Millä tavoin hän avasi silmäsi?”
Mies vastasi heille:
”Minä kerroin sen jo,
te ette kuunnelleet.
Miksi te tahdotte kuulla sen uudelleen?
Haluatteko tekin hänen opetuslapsikseen?”

Juutalaiset sanoivat miehelle:
”Sinä olet hänen opetuslapsensa.
Me olemme Mooseksen opetuslapsia.
Me tiedämme, että
Jumala puhui Moosekselle.
Sitä me emme tiedä,
mistä tuo mies on peräisin.”

Mies sanoi:
”Merkillistä”, että
te ette tiedä, mistä hän on.
Hän on antanut minulle näköni.
Me tiedämme, että
Jumala ei kuuntele syntisiä.
Hän kuulee sellaista,
joka elää hänen tahtonsa mukaisesti.
Jos hän ei olisi Jumalan mies,
hän ei olisi pystynyt antamaan sokealle näköä.”
Juutalaiset opettajat sanoivat miehelle:
”Sinä olet syntymästäsi asti syntinen.
Sinäkö rupeat opettamaan meitä!”
He ajoivat miehen ulos.

Jeesus kuuli, että
mies oli ajettu ulos.
Kun Jeesus tapasi miehen,
hän kysyi tältä:
”Uskotko Ihmisen Poikaan?”
Mies kysyi:
”Herra, kuka hän on?
Sano, jotta
minä voisin uskoa häneen.”
Jeesus sanoi:
”Sinä olet nähnyt hänet.
Minä se olen.”
”Minä uskon, Herra”,
mies sanoi.
Hän kumartui maahan Jeesuksen edessä.

TAI

Evankeliumi

Joh. 7:40–52

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 7

Ihmiset kuuntelivat, kun
Jeesus puhui.
Jotkut heistä sanoivat:
”Tämä on profeetta.”
Toiset sanoivat:
”Hän on Kristus.”
Jotkut epäilivät:
”Ei Kristus tule Galileasta!
Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että
Kristus tulee Betlehemistä,
Daavidin kaupungista.
Hän on kuningas Daavidin sukua.”
Ihmiset alkoivat kiistellä siitä,
kuka Jeesus on.
Jotkut halusivat ottaa Jeesuksen kiinni, mutta
kukaan ei käynyt häneen käsiksi.

Juutalaiset johtajat olivat lähettäneet miehiä
ottamaan Jeesus kiinni.
Miehet palasivat takaisin ilman Jeesusta.
Juutalaiset kysyivät:
”Miksi te ette tuoneet Jeesusta?”
Miehet vastasivat:
”Kukaan ihminen ei ole puhunut niin kuin hän.”

Juutalaiset sanoivat:
”Onko kukaan johtajista uskonut häneen?
Tavallinen kansa ei tiedä kirjoituksista mitään.”

Yksi juutalaisista opettajista
Nikodemos oli tavannut Jeesuksen.
Nikodemos sanoi:
”Ensin täytyy ottaa selville,
mitä joku on tehnyt.
Vasta sen jälkeen hänet voidaan tuomita.”
Toiset sanoivat hänelle:
”Oletko sinäkin Galileasta?
Tutki pyhiä kirjoituksia.
Niistä saat selville, että
profeetta ei voi tulla Galileasta.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, meidän Luojamme.
Sinä lahjoitat meille uskon.
Sinä avaat sydämemme rakkaudelle.
Anna Pyhän Hengen vahvistaa uskoamme
ja poistaa epäusko.
Ota vastaan rukouksemme.

21. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Matt. 22:1–14

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 22

Jeesus kertoi vertauksen
taivasten valtakunnasta.
Hän sanoi:
”Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen,
joka valmisti häät pojalleen.
Hän kutsui häihin vieraita, mutta
nämä eivät halunneet tulla.

Kuningas lähetti uuden kutsun:
’Olen valmistanut juhlat ja
kaikki on valmiina.
Tulkaa häihin!’

Jotkut kutsun saaneista
eivät välittänyt siitä.
Toiset menivät pellolleen,
toiset menivät ostoksille.
Jotkut kutsutut ottivat kutsun tuojat kiinni ja
löivät heidät kuoliaaksi.

Silloin kuningas suuttui.
Hän lähetti sotilaita,
jotka surmasivat kutsun tuojien tappajat ja
polttivat heidän kaupunkinsa.

Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen:
’Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta
kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia.
Menkää nyt teille ja toreille ja
kutsukaa häihin kaikki ihmiset.’

Palvelijat kutsuivat häihin kaikki,
jotka he tapasivat, pahat ja hyvät ihmiset.
Juhlahuone tuli aivan täyteen.

Kuningas tuli katsomaan vieraita.
Hän huomasi joukossa miehen,
jolla ei ollut juhlapukua.
Kuningas kysyi häneltä:
’Kuinka tulit juhlaan ilman juhlapukua?’
Mies ei saanut sanaa suustaan.

Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen:
’Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja
heittäkää ulos.’

Monet on kutsuttu, mutta
harvat ovat kutsun arvoisia.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 10:1–12

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 10

Jeesus valitsi seitsemänkymmentä kaksi oppilasta.
Hän lähetti heidät kaksittain edellä paikkoihin, joihin
hän itse aikoi mennä.

Jeesus sanoi oppilaille:
”Satoa on paljon, mutta
sadonkorjaajia vähän.
Pyytäkää siis herraa, että
hän lähettää väkeä sadonkorjuuseen.”

Jeesus jatkoi:
”Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle.
Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa,
älkää ottako laukkua tai jalkineita.

Älkää pysähtykö matkalla tervehtimään ketään.
Kun te tulette johonkin taloon,
sanokaa ensiksi:
’Rauha tälle kodille.’
Jos siellä on joku rauhan arvoinen,
hän saa teidän toivottamanne rauhan.
Muuten toivotuksenne palaa teille.

Jääkää siihen taloon.
Syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä
työmies on palkkansa ansainnut.
Älkää siirtykö talosta toiseen.

Kun te tulette kaupunkiin ja
teidät otetaan siellä vastaan,
syökää mitä teille tarjotaan ja
parantakaa kaupungin sairaat
Kertokaa kaikille:
’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’

Jos teitä ei oteta vastaan jossakin kaupungissa,
menkää sen kaduille ja julistakaa:
’Me pyyhimme pois pölynkin,
joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut.’
Julistakaa heille:
’Jumalan valtakunta on tullut lähelle!’”

TAI

Evankeliumi

Joh. 13:16–20

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 13

Jeesus puhui oppilailleen:
”Palvelija ei ole suurempi isäntä.
Lähettiläs ei ole suurempi kuin hänen lähettäjänsä.”

Jeesus jatkoi:
”Minä tiedän,
ketkä minä olen valinnut.
Tämä kirjoitus käy toteen:
’Ystäväni söi minun pöydässäni, mutta
hän on kääntynyt minua vastaan.’
Joka ottaa vastaan sen,
jonka minä lähetän,
hän ottaa vastaan minut.
Joka ottaa minut vastaan,
ottaa vastaan minun lähettäjäni.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä olet hyvä kaikille.
Auta meitä ottamaan vastaan hyvyytesi.
Opeta meitä toimimaan sinun tahtosi mukaan.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

Reformaation päivä
(22. sunnuntai helluntaista)

Evankeliumi

Joh. 4:46–53

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 4

Kapernaumissa asui kuninkaan virkamies,
jonka poika oli sairaana.

Mies kuuli, että
Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan.
Silloin hän lähti Jeesuksen luo.

Mies sanoi Jeesukselle:
”Tule ja paranna poikani!”
Jeesus vastasi:
”Te uskotte vain, jos näette ihmeitä.”

Virkamies pyysi uudelleen:
”Tule ennen kuin poikani kuolee!”
Silloin Jeesus sanoi hänelle:
”Mene kotiisi.
Poikasi elää.”

Mies uskoi mitä Jeesus sanoi ja
lähti paluumatkalle.
Hänen palvelijansa tulivat häntä vastaan.
He kertoivat, että
poika oli parantunut.

Mies kysyi palvelijoilta:
”Mihin aikaan poika alkoi toipua?”
Palvelijat vastasivat:
”Kuume laski eilen puolenpäivän aikaan.”
Poika parani juuri silloin, kun
Jeesus sanoi hänelle:
”Poikasi elää.”

Mies ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen.

TAI

Evankeliumi

Matt. 16:1–4

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 16

Juutalaisia opettajia tuli Jeesuksen luo.
He pyysivät Jeesukselta:
”Näytä meille merkki taivaasta.”
Jeesus vastasi heille:
”Illalla te sanotte:
’Tulee kaunis ilma, kun
taivas ruskottaa’.
Aamulla te sanotte:
’Tänään tulee ruma ilma, koska
taivas on synkän ruskottava.’”

”Taivasta te osaatte lukea, mutta
te ette ymmärrä aikojen merkkejä.
Tämä paha sukupolvi vaatii merkkiä.
Sille annetaan vain Joonan merkki”,
Jeesus sanoi.
Hän jätti heidät ja lähti pois.

TAI

Evankeliumi

Matt. 5:13–16

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 5

Jeesus sanoo:
”Te olette maan suola.
Jos suola menettää makunsa,
millä se saadaan suolaiseksi?
Se ei kelpaa enää mihinkään.
Se heitetään menemään, ja
ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.”

Jeesus sanoo:
”Te olette maailman valo.
Kaupunki ei voi pysyä kätkössä, jos
se on ylhäällä vuorella.
Kun lamppu sytytetään,
se pannaan lampunjalkaan.
Sen valo loistaa kaikille,
jotka ovat huoneessa.
Teidän valonne loistakoon ihmisille, jotta
he näkisivät teidän hyvät tekonne.
Niiden tähden ihmiset ylistävät teidän Isäänne,
joka on taivaissa.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa.
Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen pelastamaan meidät.
Sinä uudistat kirkkoasi.
Anna Pyhän Hengen opettaa meitä.
Anna meille voimaa palvella kaikkia ihmisiä
ja hoitaa kaikkea, minkä olet luonut.
Ota vastaan rukouksemme.

23. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Matt. 18:23–35

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 18

Jeesus kertoi vertauksen
taivasten valtakunnasta:
”Taivasten valtakunta on kuin kuningas,
joka vaati palvelijoiltaan selvityksen siitä,
kuinka he hoitivat hänen omaisuuttaan.

Kuninkaan eteen tuotiin palvelija,
joka oli velkaa valtavan summan rahaa,
kymmenentuhatta talenttia.
Palvelija ei voinut maksaa velkaansa.

Silloin kuningas määräsi, että
palvelija sekä hänen vaimonsa ja lapsensa
oli myytävä orjiksi.
Myös palvelijan koko omaisuus piti myydä, jotta
hän voi maksaa velkansa.

Palvelija kumartui maahan asti
kuninkaan edessä ja pyysi:
”Ole kärsivällinen.
Minä maksan kyllä velkani.”
Kuningas sääli palvelijaansa ja
antoi hänelle velan anteeksi.

Kun palvelija meni ulos,
hän tapasi miehen,
joka oli hänelle velkaa.
Palvelija kävi mieheen käsiksi,
kuristi häntä kurkusta ja sanoi:
”Maksa heti velkasi!”

Mies kumartui maahan asti ja pyysi:
”Ole kärsivällinen.
Minä maksan kyllä velkani.”

Mutta palvelija ei suostunut.
Työtoveri joutui vankilaan siihen asti,
kunnes hän maksaisi velkansa.

Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui.
Se tuntui heistä pahalta.
He kertoivat kaiken kuninkaalle.

Silloin kuningas pyysi palvelijan luokseen ja
sanoi hänelle:
”Sinä kelvoton!
Minä armahdin sinua ja
annoin sinulle velan anteeksi.
Miksi sinä et tehnyt samoin työtoverillesi?”

Palvelija joutui vankilaan siihen asti,
kunnes hän maksaisi koko velan.”

Jeesus jatkoi vielä:
”Näin minun taivaallinen Isänikin tekee, jos
te ette anna toisillenne anteeksi
koko sydämestänne.”

TAI

Evankeliumi

Matt. 18:15–22

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 18

Jeesus sanoi oppilailleen:
”Jos veljesi tekee syntiä,
ota asia puheeksi kahden kesken.
Jos hän kuuntelee sinua,
sinä olet voittanut hänet takaisin.

Jos hän ei kuuntele sinua,
ota mukaasi yksi tai kaksi muuta todistajiksi.
Jos hän ei kuuntele heitäkään,
ilmoita hänestä seurakunnalle.
Jos hän ei tottele seurakuntaakaan,
suhtaudu häneen kuin pakanaan.

Minkä te sidotte maan päällä,
on sidottu taivaassa.
Minkä te vapautatte maan päällä,
on vapautettu myös taivaassa.”

Jeesus sanoi heille:
”Mitä tahansa asiaa kaksi teistä maan päällä rukoilee,
he saavat sen minun taivaalliselta Isältäni.
Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä
minä olen heidän keskellään.”

Pietari kysyi Jeesukselta:
”Jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan,
montako kertaa minun on annettava hänelle anteeksi?
Seitsemän kertaako?”
”Ei seitsemän, vaan
seitsemänkymmentäseitsemän kertaa”,
vastasi Jeesus.

TAI

Evankeliumi

Matt. 6:14–15

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 6

Jeesus sanoo:
”Jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa,
taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi.
Jos te ette anna anteeksi toisille,
teidän Isänne ei anna anteeksi teille.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, meidän Luojamme.
Sinä tahdot, että ihmiset elävät sovussa.
Opeta meitä antamaan anteeksi toisillemme.
Opeta meitä rakentamaan rauhaa.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

24. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Matt. 22:15–22

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 22

Juutalaiset lainopettajat neuvottelivat siitä,
kuinka he saisivat Jeesuksen kiinni puheistaan.

He lähettivät Jeesuksen luo oppilaitaan ja
kuningas Herodeksen kannattajia.
Nämä sanoivat Jeesukselle:
”Opettaja, me tiedämme, että
sinä puhut totta ja opetat oikein.
Sinä suhtaudut kaikkiin ihmisiin
yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.
Mitä mieltä sinä olet:
Onko oikein maksaa veroa Rooman keisarille?”

Jeesus huomasi, että
he yrittivät saada hänet ansaan.
Hän sanoi:
”Te teeskentelijät!
Näyttäkää minulle se raha,
jolla maksatte veron.”

He näyttivät denaarin rahaa.
Jeesus kysyi heiltä:
”Kenen kuva ja nimi siinä on?”
He vastasivat:
”Keisarin.”
Silloin Jeesus sanoi:
”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja
Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.”

Kun he kuulivat tämän,
he hämmästyivät.
He lähtivät pois ja
jättivät Jeesuksen rauhaan.

TAI

Evankeliumi

Luuk. 12:4–7

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 12

Jeesus sanoi oppilailleen:
”Ystäväni, minä sanon teille:
Älkää pelätkö niitä,
jotka tappavat ruumiin.
Pelätkää häntä,
jolla on valta tappaa ihminen ja syöstä hänet helvettiin.”

Jeesus jatkoi:
”Jumala pitää huolen jokaisesta varpusesta.
Te olette paljon arvokkaampia kuin varpuset.
Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu.”

TAI

Evankeliumi

Matt. 17:24–27

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 17

Jeesus ja hänen oppilaansa Kapernaumiin.
Temppeliveronkantajat kysyivät Pietarilta:
”Maksaako teidän opettajanne temppeliveroa?”
Pietari vastasi:
”Kyllä hän maksaa.”

Jeesus kysyi Pietarilta:
”Mitä mieltä sinä olet, Pietari?
Keneltä kuninkaat perivät veroa,
omilta lapsiltaan vai vierailta ihmisiltä?”
Pietari vastasi:
”Vierailta ihmisiltä.”
Jeesus sanoi hänelle:
”Lapset ovat siis vapaat veronmaksusta.”

Jeesus sanoi Pietarille:
”Miksi suotta suututtaisimme heidät?
Mene järvelle ja
heitä onki veteen.
Ota ensimmäinen kala,
jonka vedät ylös.
Avaa kalan suu,
siellä on hopearaha.
Maksa sillä sekä minun että itsesi puolesta.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala.
Sinä hallitset kaikkea taivaassa ja maan päällä.
Kasteessa teit meistä taivaan valtakunnan kansalaisia.
Anna Pyhän Hengen opettaa meitä,
että opimme elämään tahtosi mukaan.
Anna meille rakkautta,
että voimme palvella kaikkia ihmisiä.
Auta meitä ymmärtämään omien tekojemme seuraukset.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

Pyhäinpäivä

Evankeliumi

Matt. 5:1–12

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 5

Piirroskuva hautakynttilästä ja seppeleestä.

Kun Jeesus näki kansanjoukon,
hän nousi vuorelle.
Jeesus istui vuorenrinteelle ja
hänen oppilaansa tulivat hänen luokseen.

Jeesus opetti heille näin:
”Onnellisia ovat köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.

Onnellisia ovat murheelliset,
sillä he saavat lohdutuksen.

Onnellisia ovat kärsivälliset,
sillä he perivät valtakunnan.

Onnellisia ovat ne,
jotka kaipaavat Jumalaa.
He saavat nähdä, että
Jumala muuttaa kaiken hyväksi.”

Onnellisia ovat ne,
jotka armahtavat toisia.
Myös heidät armahdetaan.

Onnellisia ovat sydämessään puhtaat,
sillä he saavat nähdä Jumalan.

Onnellisia ovat rauhantekijät,
sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.

Onnellisia ovat ne,
joita vainotaan uskonsa tähden.
Heidän on taivasten valtakunta.

Te olette onnellisia, vaikka
te joutuisitte kärsimään uskonne tähden.

Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä
te saatte suuren palkan taivaassa.

Samalla tavalla vainottiin myös profeettoja,
jotka elivät ennen teitä.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala.
Sinun Poikasi Jeesus on voittanut kuoleman.
Anna meille voimaa seurata häntä.
Ota meidät kerran luoksesi ikuiseen iloon.
Ota vastaan rukouksemme.

25. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Matt. 9:18–26

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 9

Eräs synagogan johtaja tuli Jeesuksen luo.
Hän kumartui syvään Jeesuksen edessä ja sanoi:
”Tyttäreni kuoli juuri äsken.
Tule ja pane kätesi hänen päälleen,
niin hän herää henkiin.”

Jeesus lähti miehen mukaan ja
Jeesuksen oppilaat seurasivat häntä.

Silloin heidän luokseen tuli eräs nainen,
jota oli vaivannut verenvuoto kaksitoista vuotta.
Nainen ajatteli:
”Jos saan koskea Jeesuksen viittaa,
minä paranen verenvuodosta.”
Nainen hipaisi Jeesuksen viitan tupsua.

Jeesus kääntyi ja näki naisen.
Hän sanoi naiselle:
”Älä pelkää, ole rauhassa.
Sinun uskosi on parantanut sinut.”
Siitä hetkestä alkaen nainen oli terve.

Jeesus tuli synagogan johtajan taloon.
Siellä oli sureva ja hälisevä joukko ihmisiä.
Jeesus sanoi heille:
”Tyttö ei ole kuollut.
Hän nukkuu.”
Kun ihmiset kuulivat Jeesuksen sanat,
he nauroivat.
Jeesus ajoi kaikki ulos.

Sitten Jeesus otti tyttöä kädestä ja
heti tyttö nousi ylös.

Tästä tapahtumasta levisi tieto koko seudulle.

TAI

Evankeliumi

Joh. 6:37–40

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 6

Jeesus sanoo:
”Minun luokseni tulevat kaikki ne,
jotka Isä minulle antaa.
Minä en aja pois sitä,
joka tulee minun luokseni.

Minä olen tullut taivaasta sen tähden, että
minä täytän lähettäjäni tahdon.
Hänen tahtonsa on, että
minä en anna yhdenkään joutua hukkaan.
Tämä on minun Isäni tahto:
Jokainen, joka näkee minut ja uskoo minuun,
saa ikuisen elämän.
Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 20:27–40

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 20

Jeesuksen luo tuli juutalaisia,
jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen.
He kysyivät Jeesukselta:
”Opettaja,
Mooses on säätänyt näin:
’Jos miehen veli kuolee ja
häneltä jää vaimo mutta ei lasta,
miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja
hankkia jälkeläinen veljelleen.’”
He jatkoivat:
”Oli seitsemän veljestä.
Vanhin heistä otti vaimon ja
hän kuoli lapsettomana.
Sen jälkeen toinen otti naisen vaimokseen,
sitten kolmas, ja vuorollaan kaikki seitsemän.
Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia.
Lopuksi myös vaimo kuoli.
Kenen vaimo nainen on oleva ylösnousemuksessa?
Hänhän on ollut kaikkien seitsemän veljen vaimona.”

Jeesus vastasi heille:
”Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi.
Tulevassa maailmassa ihmiset eivät enää mene naimisiin.
He eivät enää voi kuolla, sillä
he ovat enkelien kaltaisia.
He ovat Jumalan lapsia,
he ovat osallisia ylösnousemuksesta.”

Jeesus jatkoi:
”Mooses on osoittanut ylösnousemuksen todeksi kertomuksessa palavasta pensaasta.
Mooses sanoo, että
Herra on Abrahamin Jumala,
Iisakin Jumala ja
Jaakobin Jumala.
Hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan
hän on elävien Jumala.
Jumalalle kaikki ovat eläviä.”

Jotkut juutalaisista opettajista sanoivat:
”Hyvin vastasit, opettaja.”
Sen jälkeen kukaan ei kysynyt Jeesukselta mitään.

Päivän rukous

Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa.
Sinä annat elämän.
Sinä olet voimakkaampi kuin kuolema.
Lohduta meitä, kun suremme.
Rohkaise meitä, kun pelkäämme.
Anna meille toivoa ja iloa.
Anna Pyhä Hengen vahvistaa meissä
uskoa ikuiseen elämään.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

26. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Matt. 24:1–14

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 24

Jeesus ja hänen oppilaansa olivat Jerusalemissa.
Jeesus oli käynyt temppelissä.
Oppilaat halusivat näyttää Jeesukselle
temppelialueen rakennuksia.
Jeesus sanoi oppilaille:
”Näettekö nämä rakennukset?
Nämä kaikki tuhoutuvat.
Tähän jää vain kasa kiviä.”

Sitten Jeesus ja oppilaat menivät Öljymäelle.
Oppilaat kysyivät Jeesukselta:
”Mistä tiedämme, milloin
sinä tulet takaisin?
Milloin maailma loppuu?”

Jeesus sanoi:
”Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.
Älkää pelätkö, vaikka kuulette uutisia sodista.
Älkää huolestuko, kun kuulette uutisia
maanjäristyksistä ja nälänhädästä.
Se ei ole vielä maailman loppu.

Monet teistä kokevat vihaa ja vainoa.
Monet luopuvat Jumalasta.
Monet uskovat vääriä profeettoja.
Se pelastuu, joka kestää loppuun asti.
Evankeliumi julistetaan
kaikille maailman kansoille.
Sitten tulee loppu.”

Päivän rukous

Sama rukous kuin 6. sunnuntai loppiaisesta

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä annat tulevaisuuden ja toivon.
Anna Pyhän Hengen vahvistaa uskoamme tulevaisuuteen.
Auta meitä luottamaan sinuun hyvinä ja vaikeina aikoina.
Anna kirkkoosi toivoa, iloa ja rauhaa.
Ota vastaan rukouksemme.

Valvomisen sunnuntai

Evankeliumi

Matt. 25:1–13

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 25

Jeesus kertoi vertauksen:
”Taivasten valtakunta on tällainen.
Hääjuhla oli tulossa.
Tapana oli, että
morsiusneidot menivät sulhasta vastaan.

Kymmenen morsiusneitoa lähti matkaan.
He ottivat mukaansa lamput.
Viisi heistä otti mukaan öljyä lamppuja varten.

Sulhanen viipyi.
Morsiusneitoja alkoi väsyttää ja
he nukahtivat.

Keskellä yötä kuului huuto:
”Sulhanen tulee!
Menkää häntä vastaan!”

Morsiusneidot heräsivät ja
laittoivat lamppunsa kuntoon.
Viideltä neidolta lamput olivat sammumassa, koska
sulhanen oli viipynyt niin kauan.
He pyysivät toisilta:
’Antakaa meille vähän öljyä,
meidän lamppumme sammuvat.’
Mutta toiset vastasivat:
’Emme me voi,
öljy ei riitä meille kaikille.
Menkää ostamaan kauppiailta.’

Mutta kun he olivat ostamassa öljyä,
sulhanen tuli.
Ne morsiusneidot,
jotka olivat valmiina,
menivät sulhasen kanssa häätaloon.
Sen jälkeen ovi suljettiin.

Jonkin ajan kuluttua
toiset morsiusneidot tulivat hääpaikalle ja huusivat:
’Herra, Herra, avaa meille ovi!’
Mutta sulhanen vastasi:
’Minä en tunne teitä.’

Valvokaa siis, sillä
te ette tiedä päivää ettekä hetkeä,
milloin sulhanen tulee.”

TAI

Evankeliumi

Mark. 13:33–37

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 13

Jeesus sanoo:
”Pitäkää varanne, ja
olkaa valveilla.
Te ette tiedä, milloin
aika tulee.”

Jeesus kertoi vertauksen valvomisesta:
”Mies matkustaa vieraille maille.
Hän antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun. Ovenvartijan hän käskee valvoa.
Valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin
talon herra tulee
Tuleeko hän illalla vai keskiyöllä,
kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa.
Hän tulee äkkiarvaamatta.
Varokaa, että
hän ei tapaa teitä nukkumasta.
Minä sanon kaikille:
valvokaa!”

TAI

Evankeliumi

Matt. 24:36–44

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 24

Jeesus sanoi oppilailleen:
”Kukaan ei tiedä sitä päivää ja hetkeä.
Vain Isä tietää sen.”

Jeesus jatkoi:
”Se tapahtuu yhtä yllättäen kuin vedenpaisumus.
Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat.
He menivät naimisiin ja
he naittivat tyttäriään.
Näin tapahtui siihen päivään asti, jolloin
Nooa meni arkkiin.
Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin
tulva vei heidät kaikki mennessään.”

Jeesus sanoi:
”Samalla tavalla käy, kun
minä tulen takaisin.
Kaksi miestä on pellolla:
toinen otetaan, ja
toinen jätetään.
Kaksi naista on jauhamassa viljaa:
toinen otetaan, ja
toinen jätetään.”
”Valvokaa, sillä te ette tiedä,
minä päivänä teidän Herranne tulee.
Jos talon isäntä tietäisi,
mihin aikaan yöstä varas tulee,
hän ei antaisi murtautua taloonsa.
Olkaa siis tekin valmiit, sillä
minä tulen hetkellä, jota ette aavista”,
Jeesus sanoi oppilailleen.

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinun käsissäsi on maailman tulevaisuus.
Olet luvannut poistaa kaiken pahan.
Olet luvannut poistaa kärsimyksen.
Anna meille voimaa odottaa sitä aikaa,
kun kaikki on tahtosi mukaista ja hyvää.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

Tuomiosunnuntai

Evankeliumi

Matt. 25:31–46

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 25

tuomiosunnuntai

Jeesus sanoi oppilaille:
”Minä tulen takaisin kirkkaudessa enkelien kanssa ja
istun valtaistuimelleni.

Kaikki kansat kootaan minun eteeni.
Minä erotan ihmiset toisistaan,
niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.
Toiset asetetaan oikealle ja
toiset vasemmalle puolelleni.”

Sitten minä sanon oikealla puolella oleville:
’Tulkaa tänne!
Taivaallinen Isäni on siunannut teidät.
Te saatte nyt periä valtakunnan,
joka on alusta alkaen varattu teille.

Minun oli nälkä, ja
te annoitte minulle ruokaa.
Minun oli jano, ja
te annoitte minulle juotavaa.
Minä olin koditon, ja
te otitte minut luoksenne.
Minä olin alasti, ja
te annoitte minulle vaateet.
Minä olin sairas, ja
te kävitte minua katsomassa.
Minä olin vankilassa, ja
te kävitte katsomassa.’

Silloin oikealla puolella olevat ihmiset vastaavat:
’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja
annoimme sinulle ruokaa.
Milloin olit janoinen ja
me annoimme sinulle juotavaa?
Milloin me näimme sinut kodittomana ja
otimme sinut luoksemme,
tai alasti ja
annoimme sinulle vaatteita?
Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja
kävimme sinun luonasi?’

Minä vastaan heille:
’Kun te autatte hädässä olevia,
silloin te autatte ja palvelette minua.’

Sitten minä sanon vasemmalla puolella oleville ihmisille:
’Te kirotut, menkää pois minun luotani.
Te joudutte ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.

Minun oli nälkä, mutta
te ette antaneet minulle ruokaa.
Minun oli jano, mutta
te ette antaneet minulle juotavaa.
Minä olin koditon, mutta
te ette ottaneet minua luoksenne.
Minä olin alasti, mutta
te ette antaneet minulle vaatteita.
Minä olin sairas ja vankilassa, mutta
te ette käyneet minua katsomassa.’

Silloin nämäkin kysyvät:
’Herra,
milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi,
kodittomana tai alasti,
sairaana tai vankilassa,
emmekä auttaneet sinua?’

Silloin minä vastaan heille:
’Minä olen kaikkien kärsivien kanssa.
Kun te ette auta hädässä olevia,
silloin te ette auta minua.’

Ja niin he lähtevät,
toiset iankaikkiseen rangaistukseen, ja
toiset iankaikkiseen elämään.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 5:22–29

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 5

Jeesus sanoo:
”Isä on antanut tuomivallan minulle, jotta
kaikki kunnioittaisivat minua niin kuin
he kunnioittavat minun Isääni.
Joka ei kunnioita minua,
hän ei kunnioita myöskään minun Isääni.

Joka kuulee minun sanani,
hän on saanut ikuisen elämän.
Hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään.

Tulee aika, jolloin
kuolleet kuulevat minun ääneni.
Jotka kuulevat sen,
saavat elää.
Minun Isäni on elämän lähde.
Hän on tehnyt myös minusta elämän lähteen.

Isä on myös antanut minulle tuomiovallan.
Älkää ihmetelkö tätä!

Tulee aika, jolloin
kuolleet nousevat haudoistaan.
Hyvää tehneet nousevat elämän ylösnousemukseen,
pahaa tehneet nousevat tuomion ylösnousemukseen.”

TAI

Evankeliumi

Matt. 13:47–50

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 13

Jeesus kertoi vertauksen taivasten valtakunnasta:
”Taivasten valtakunta on kuin nuotta,
joka laskettiin mereen.
Nuotta keräsi kaikenlaisia kaloja.
Kun nuotta tuli täyteen,
kalastajat vetivät sen rantaan.
He lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta
he viskasivat huonot kalat pois.”

Jeesus jatkoi:
”Samoin käy maailman lopussa.
Enkelit erottavat pahat hyvistä ja
he heittävät heidät tuliseen pätsiin.
Siellä itketään ja kiristellään hampaita.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala.
Sinä olet antanut kaiken vallan Pojallesi Jeesukselle.
Aikojen lopussa hän tuomitsee ja poistaa kaiken pahan.
Opeta meitä elämään tahtosi mukaan jo nyt.
Anna meille tahtoa rakastaa ja palvella lähimmäisiä.
Ole meidän kanssamme joka päivä.
Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta.
Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa.

Evästeasetukset
Top