Evlutkirkko Sites > Kirkon selkokieliset sivut > Kirkkovuosi ja jumalanpalvelus > Loppiaisaika

Loppiaisaika

Kullankeltainen tähti.Loppiaisena kerrotaan itämaan tietäjistä, jotka toivat lahjoja Jeesukselle.
Loppiaisen väri on valkoinen.

Lue lisää loppiaisajan päivistä:
Loppiainen |
1. sunnuntai loppiaisesta | 2. sunnuntai loppiaisesta | 3. sunnuntai loppiaisesta | 4. sunnuntai loppiaisesta | 5. sunnuntai loppiaisesta | 6. sunnuntai loppiaisesta |

Loppiainen

Evankeliumi

Matt. 2:1–12

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 2

Jeesus oli syntynyt Betlehemissä.
Herodes oli tuohon aikaan Israelin kuningas.

Kuningas Herodeksen luo tuli tietäjiä.
He kysyivät Herodekselta:
”Me näimme, että
taivaalle syttyi uusi tähti.
Se tarkoittaa, että
uusi kuningas on syntynyt.
Missä se kuningas on?
Me tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.”

Herodes pelästyi.
Hän kutsui koolle
juutalaiset uskonnolliset johtajat.
Herodes kysyi heiltä:
”Missä kuningas syntyy?”
He vastasivat Herodekselle:
”Betlehemissä, näin
profeetat ovat ennustaneet:
’Betlehemistä tulee hallitsija,
joka hallitsee Israelia.’”

Herodes kutsui tietäjät salaa luokseen.
Hän kyseli heiltä tarkasti:
”Milloin tähti ilmestyi?”
Sen jälkeen Herodes lähetti tietäjät Betlehemiin.
Hän sanoi heille:
”Menkää Betlehemiin ja
ottakaa asiasta tarkka selko.
Kun te löydätte lapsen,
ilmoittakaa siitä minulle.
Minä tahdon myös kumartaa häntä.”

Tietäjät lähtivät matkaan.
Heidän edellään kulki tähti, jonka
he olivat nähneet ilmestyvän taivaalle.
Tähti pysähtyi sen paikan yläpuolelle,
missä lapsi oli.
Tietäjät ilahtuivat suuresti, kun
he näkivät tähden.

Tietäjät menivät taloon.
He näkivät Jeesus-lapsen ja
hänen äitinsä Marian.
Tietäjät kumartuivat maahan asti.
He antoivat lapselle kalliita lahjoja:
kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

Jumala kielsi unessa tietäjiä:
”Älkää palatko Herodeksen luo.”
Tietäjät menivät toista tietä
takaisin omaan maahansa.

TAI

Evankeliumi

Joh. 8:12

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 8

Kastekynttilä sytytetään ottamalla siihen tuli toisesta kynttilästä.

Jeesus sanoi:
”Minä olen maailman valo.
Se ei kulje pimeässä,
joka seuraa minua.
Hänellä on elämän valo.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 12:44-47

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 12

Jeesus huusi kovalla äänellä:
”Joka uskoo minuun,
hän uskoo myös Jumalaan.
Joka näkee minut,
hän näkee myös Jumalan.”

Jeesus jatkoi:
”Minä olen maailman valo.
Olen tullut maailmaan sen tähden, että
kukaan ei jää pimeään.
Minä olen tullut pelastamaan maailman.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 11:29–32

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 11

Jeesus puhui ihmisille:
”Tämä sukupolvi on paha.
Se vaatii merkkiä Jumalalta.
Minä olen se merkki.
Kuulkaa, mitä minä sanon teille.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa.
Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan.
Hän tuo toivon kaikille ihmisille ja kaikille kansoille.
Anna hyvän sanoman Jeesuksesta levitä koko maailmaan.
Anna meille ja kaikille ihmisille tahtoa elää rauhassa.
Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta.
Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa.

1. sunnuntai loppiaisesta

Evankeliumi

Matt. 3:13–17

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 3

Johannes Kastaja opetti ihmisiä.
Hän myös kastoi heidät Jordan-joessa.

Eräänä päivänä Jeesus tuli
Johanneksen luo.
Hän sanoi Johannekselle:
”Kasta minut.”
Johannes esteli ensin.
Valkoinen kyyhkynen, Pyhän Hengen symboli.Jeesus sanoi:
”Sinun täytyy kastaa minut,
niin Jumalan tahto toteutuu.”
Silloin Johannes kastoi Jeesuksen.

Kun Jeesus nousi ylös vedestä,
Jumalan Henki laskeutui
hänen päälleen kuin kyyhkynen.
Taivaasta kuului ääni:
”Tämä on minun rakas poikani!”

TAI

Evankeliumi

Joh. 1:29–34

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 1

Johannes näki, että
Jeesus oli tulossa hänen luokseen.
Johannes osoitti Jeesusta ja sanoi:
”Jumalan Karitsa,
joka ottaa pois maailman synnin!”

Johannes jatkoi:
”Jeesus on ollut olemassa
maailman alusta asti.
Aikaisemmin minä en kuitenkaan
tuntenut häntä.
Minä kastan ihmisiä sen tähden, että
juutalaiset saisivat tuntea Jeesuksen.

Johannes todisti:
”Minä kastoin Jeesuksen vedellä.
Sen jälkeen Pyhä Henki laskeutui taivaasta
Jeesuksen ylle niin kuin kyyhkynen.
Minä olen nähnyt tämän.
Sen tähden minä todistan, että
tämä mies on Jumalan Poika.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 3:15–18, 21–22

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 3

Ihmiset kyselivät toisiltaan:
”Onko Johannes Kristus?”
Johannes vastasi heille:
”Minä kastan teidät vedellä, mutta
minun jälkeeni tulee toinen.
Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.”
Johannes tarkoitti tällä Jeesusta.

Johannes oli kastanut paljon ihmisiä.
Hän kastoi myös Jeesuksen.
Silloin Pyhä Henki laskeutui
Jeesuksen ylle kyyhkysen kaltaisena.
Samalla taivaasta kuului ääni:
”Sinä olet minun rakas Poikani.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Isämme taivaassa.
Sinun Poikasi Jeesus sai kasteen Jordan-joessa.
Kaste tekee meistä sinun lapsiasi ja kirkon jäseniä.
Vahvista meidän uskoamme Jeesukseen.
Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta.
Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa.

2. sunnuntai loppiaisesta

Evankeliumi

Joh. 2:1–11

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 2

Jeesus oli saanut kutsun häihin.
Myös Jeesuksen äiti Maria ja
Jeesuksen oppilaat olivat häissä.

Häät pidettiin Kaanan kylässä.
Juhlissa oli paljon ihmisiä.
Heille tarjottiin ruokaa ja viiniä.

Mutta viini loppui kesken.
Jeesuksen äiti Maria kuuli sen.
Hän sanoi Jeesukselle:
”Heillä ei ole viiniä.”

Maria sanoi palvelijoille:
”Tehkää niin kuin Jeesus käskee.”

Talossa oli tyhjiä vesiruukkuja.
Jeesus sanoi palvelijoille:
”Täyttäkää astiat vedellä.”

Palvelijat tottelivat.
Palvelija maistoi vettä.
Se oli muuttunut viiniksi.
Ihme oli tapahtunut!

Tämä oli ensimmäinen Jeesuksen ihmeteko.
Jeesuksen oppilaat uskoivat häneen.

TAI

Evankeliumi

Luuk. 4:16–21

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 4

Jeesus tuli Nasaretiin, jossa
hän oli asunut lapsena.
Sapattina hän meni synagogaan.

Synagogassa kuka tahansa
juutalainen mies voi lukea pyhiä kirjoja.
Jeesus nousi lukemaan.
Hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja.

Jeesus avasi kirjakäärön ja luki:
”Jumalan Henki vaikuttaa minussa.
Jumala on lähettänyt minut.
Minä ilmoitan hyvän sanoman köyhille.
Minä julistan vangeille, että
he pääsevät vapaiksi.
Minä annan sokeille näön.
Minä päästän sorretut vapaiksi.
Minä julistan kaikille, että
nyt on Herran riemuvuosi.”

Jeesus kääri kirjakäärön rullalle.
Hän istui alas.
Kaikki ihmiset katsoivat häntä.
Jeesus sanoi:
”Profeetan ennustus on toteutunut nyt.”

tai

Evankeliumi    Mark. 1: 14-15

Jeesus palasi Galileaan.
Hän puhui ihmisille:
”Jumalan valtakunta on tullut lähelle teitä.
Kääntykää Jumalan puoleen ja
uskokaa hyvä sanoma!”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä loit maailman.
Sinulla on kaikki valta.
Sinä lähetit Jeesuksen pelastamaan meidät.
Auta meitä huomaamaan sinun hyvät tekosi.
Vahvista meidän uskoamme sinuun.
Ota vastaan rukouksemme.

3. sunnuntai loppiaisesta

Evankeliumi

Matt. 8:5–13

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 8

Kapernaumin kaupungissa asui
roomalainen sotapäällikkö, jonka
palvelija oli sairas.
Päällikkö tahtoi auttaa häntä.

Sotapäällikkö meni Jeesuksen luo.
”Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena.
Hänellä on kovat tuskat”,
sotapäällikkö sanoi Jeesukselle.

”Minä tulen ja parannan hänet”,
Jeesus sanoi.
Sotapäällikkö vastasi Jeesukselle:
”En ole sen arvoinen, että
sinä tulisit kotiini.
Sano vain sana,
niin palvelijani paranee.”

Jeesus hämmästyi, kuinka
vahva roomalaisen sotapäällikön usko oli.
Niin vahvaa uskoa ei ollut
kenelläkään juutalaisella.

Jeesus sanoi sotapäällikölle:
”Tapahtuu niin kuin sinä uskot.”
Samalla hetkellä sotapäällikön palvelija parani.

TAI

Evankeliumi

Joh. 4:39–42

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 4

Samarialainen nainen sanoi:
”Jeesus kertoi minulle kaiken,
mitä minä olen tehnyt.”
Kun ihmiset kuulivat naisen puheen,
he uskoivat Jeesukseen.

Ihmiset pyysivät Jeesusta:
”Jää tänne vähäksi aikaa.”
Jeesus jäi kaupunkiin kahdeksi päiväksi.

Jeesus puhui ihmisille ja
monet uskoivat häneen.
He sanoivat naiselle:
”Me olemme kuulleet,
mitä Jeesus puhuu.
Hän on todella maailman pelastaja.”

TAI

Evankeliumi

Mark. 1:29–39

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 1

Jeesus ja hänen oppilaansa menivät
Pietarin ja Andreaksen kotiin.
Pietarin anoppi oli sairaana.
Hänellä oli kuumetta.
Jeesus meni naisen luokse.
Hän otti naista kädestä kiinni ja
auttoi hänet seisomaan.
Kuume lähti naisesta ja
hän alkoi palvella vieraita.

Myöhään illalla sairaat ja
pahojen henkien vaivaamat
ihmiset tuotiin Jeesuksen luo.
Paikalla oli paljon ihmisiä.
Jeesus paransi sairaat ja
hän ajoi ihmisistä pahat henget pois.

Aikaisin seuraavana aamuna Jeesus lähti ulos.
Hän meni rauhalliseen paikkaan, jossa
hän voi rukoilla.

Pietari ja muut oppilaat etsivät Jeesusta.
Kun he löysivät hänet,
he sanoivat Jeesukselle:
”Kaikki etsivät sinua.”
Jeesus sanoi:
”Me lähdemme naapurikyliin.
Minä opetan myös siellä.”

Jeesus kiersi Galileassa.
Hän puhui ihmisille synagogissa ja
hän karkotti ihmisistä pahoja henkiä.

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen kaikkien kansojen Pelastajaksi.
Lähetä Pyhä Henkesi vahvistamaan meidän uskoamme sinuun.
Rohkaise kirkkoasi auttamaan ja tukemaan ihmisiä kaikkialla maailmassa.
Ota vastaan rukouksemme.

4. sunnuntai loppiaisesta

Evankeliumi

Matt. 8:23–27

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 8

Jeesus ja hänen oppilaansa olivat lähteneet
veneellä järvelle.
Jeesus oli väsynyt.
Hän nukkui veneessä.

Äkkiä järvellä nousi kova myrsky.
Aallot löivät veneen laidan yli.
Oppilaat pelkäsivät, että
he hukkuisivat.
Sen tähden he herättivät Jeesuksen.

”Me hukumme.
Pelasta meidät”,
oppilaat huusivat.
”Miksi te pelkäätte?”
Jeesus kysyi oppilailta.

Jeesus nousi ylös,
hän nuhteli tuulta ja aaltoja.
Heti tuuli hiljeni ja
aallot tyyntyivät.

Ihmiset hämmästyivät,
kun he kuulivat, että
Jeesus oli tyynnyttänyt myrskyn.
He puhuivat toisilleen:
”Mikä tämä mies on, kun
tuulet ja aallot tottelevat häntä.”

TAI

Evankeliumi

Mark. 1:29–39

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 1

Jeesus ja hänen oppilaansa menivät
Pietarin ja Andreaksen kotiin.
Pietarin anoppi oli sairaana,
hänellä oli kuumetta.
Jeesus meni naisen luokseen.
Hän otti naista kädestä kiinni ja
auttoi hänet seisomaan.
Kuume lähti naisesta ja
hän alkoi palvella vieraita.

Illalla kun aurinko oli laskenut,
kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat ihmiset tuotiin Jeesuksen luo.
Paikalla oli paljon ihmisiä.
Jeesus paransi sairaat ja
hän ajoi ihmisistä pahat henget pois.

Aikaisin seuraavana aamuna Jeesus lähti ulos.
Hän meni rauhalliseen paikkaan, jossa
hän voi rukoilla.

Pietari ja muut oppilaat etsivät Jeesusta.
Kun he löysivät hänet,
he sanoivat Jeesukselle:
”Kaikki etsivät sinua.”
Jeesus sanoi:
”Me lähdemme naapurikyliin.
Minä opetan myös siellä.”

Jeesus kiersi Galileassa.
Hän puhui ihmisille synagogissa ja
hän karkotti ihmisistä pahoja henkiä.

TAI

Evankeliumi

Matt. 14:22–33

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 14

Jeesus sanoi oppilaille:
”On jo ilta.
Menkää te jo veneellä järven toiselle puolelle.
Minä lähetän ihmiset kotiin.”

Kun ihmiset olivat lähteneet,
Jeesus nousi vuorelle.
Hän halusi rukoilla yksin.

Vene oli jo kaukana rannasta.
Järvellä oli kova vastatuuli.

Yhtäkkiä oppilaat näkivät, että
joku käveli järven aalloilla.
He säikähtivät ja huusivat pelosta:
”Se on aave!”

Samassa oppilaat kuulivat, että
Jeesus sanoi heille:
”Älkää pelätkö, olkaa rauhassa.
Minä tässä olen.”

Pietari sanoi:
”Jeesus, jos se olet sinä,
käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.”
Jeesus vastasi:
”Tule!”
Pietari astui veneestä ja
hän käveli vettä pitkin Jeesuksen luo.

Pietari huomasi, kuinka
kovasti tuuli.
Hän säikähti ja
hän alkoi vajota veteen.
Pietari huusi Jeesukselle:
”Herra, pelasta minut!”                                                                                          Jeesus ojensi kätensä Pietarille.
Jeesus sanoi:
”Vähänpä sinä uskot!
Miksi aloit epäillä?”

Kun Jeesus ja Pietari nousivat veneeseen,
tuuli tyyntyi.
Oppilaat polvistuivat Jeesuksen eteen.
He sanoivat Jeesukselle:
”Sinä olet todella Jumalan Poika.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 6:16-21

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 6

Oli tullut jo pimeä, kun
oppilaat menivät rantaan.
Jeesus ei ollut heidän mukanaan.
Oppilaat nousivat veneeseen ja
lähtivät järven toiselle puolelle, Kapernaumiin.

Tuuli puhalsi kovasti ja
vaahtopäiset aallot löivät järvellä.

Kun oppilaat olivat soutaneet
jonkin matkan päähän rannasta,
he näkivät Jeesuksen.
Jeesus käveli aaltojen päällä venettä kohti.

Oppilaat pelästyivät.
Jeesus sanoi heille:
”Älkää pelätkö,
minä tässä olen.”
Jeesus ei ehtinyt nousta veneeseen, kun
vene tuli jo rantaan.

Päivän rukous

Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa.
Sinä olet aina meidän kanssamme.
Rohkaise meitä, kun me pelkäämme.
Lohduta meitä, kun me suremme.
Kasvata meidän luottamustamme sinuun.
Ota vastaan rukouksemme.

5. sunnuntai loppiaisesta

Evankeliumi

Matt. 13:24–30

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 13

Jeesus kertoi vertauksen
taivasten valtakunnasta:

”Mies kylvi vehnän siemeniä peltoon.
Kun hän nukkui,
hänen vihamiehensä tuli ja
kylvi sekaan rikkakasvien siementä.
Kun vehnä nousi oraalle,
myös rikkakasvit tulivat näkyviin.

Työmiehet menivät isännän luo ja
sanoivat hänelle:
’Herra, sinä kylvit hyviä vehnän siemeniä.
Mistä rikkakasvit ovat tulleet peltoon?’
Isäntä sanoi:
’Se on vihamiehen työtä.”

Miehet kysyivät:
’Tahdotko, että
me kitkemme rikkakasvit pois?’
Isäntä vastasi:
’En, te voitte kitkeä vehnää vahingossa.
Antakaa vehnän ja rikkakasvien
kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti.
Kun korjuun aika tulee,
kootkaa ensin rikkakasvit ja
sitokaa ne kimpuiksi ja polttakaa.
Korjatkaa sitten vehnä aittaan.’”

TAI

Evankeliumi

Mark. 9:38–41

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 9

Johannes sanoi Jeesukselle:
”Me näimme, kun
eräs mies ajoi pahoja henkiä sinun nimessäsi.
Me yritimme estää häntä, koska
hän ei kuulu meihin.”
Jeesus vastasi:
”Älkää estäkö häntä.
Joka tekee ihmeteon minun nimessäni,
ei puhu minusta pahaa.
Hän on meidän puolellamme.”

TAI

Evankeliumi

Mark. 4:26–29

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 4

Jeesus kertoi vertauksen Jumalan valtakunnasta:
”Jumalan valtakunta on tällainen.
Mies kylvää siemenen peltoon.
Hän nukkuu yönsä ja
aamulla hän herää.
Samaan aikaan siemen kasvaa.
Mies ei tiedä, kuinka se tapahtuu.

Maa tuottaa sadon itsestään.
Ensin kasvaa viljan korsi,
Sitten korren päähän kasvaa tähkä.
Viimeiseksi tähkään kasvavat jyvät.

Kun sato on kypsynyt,
mies lähtee korjaamaan satoa.
On tullut sadonkorjuun aika.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä synnytät meissä uskon sinun Poikaasi Jeesukseen.
Pidä meidät aina lähellä sinua.
Anna meille voimaa noudattaa sinun tahtoasi.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

6. sunnuntai loppiaisesta

Evankeliumi

Matt. 24:1–14

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 24

Jeesus ja hänen oppilaansa olivat Jerusalemissa.
Jeesus oli käynyt temppelissä.
Oppilaat halusivat näyttää Jeesukselle
temppelialueen rakennuksia.
Jeesus sanoi oppilaille:
”Näettekö nämä rakennukset?
Nämä kaikki tuhoutuvat.
Tähän jää vain kasa kiviä.”

Sitten Jeesus ja oppilaat menivät Öljymäelle.
Oppilaat kysyivät Jeesukselta:
”Mistä tiedämme, milloin
sinä tulet takaisin?
Milloin maailma loppuu?”

Jeesus sanoi:
”Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.
Älkää pelätkö, vaikka kuulette uutisia sodista.
Älkää huolestuko, kun kuulette uutisia
maanjäristyksistä ja nälänhädästä.
Se ei ole vielä maailman loppu.

Monet teistä kokevat vihaa ja vainoa.
Monet luopuvat Jumalasta.
Monet uskovat vääriä profeettoja.
Se pelastuu, joka kestää loppuun asti.
Evankeliumi julistetaan
kaikille maailman kansoille.
Sitten tulee loppu.”

Päivän rukous

Sama rukous kuin 26. sunnuntai helluntaista

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä annat tulevaisuuden ja toivon.
Anna Pyhän Hengen vahvistaa uskoamme tulevaisuuteen.
Auta meitä luottamaan sinuun hyvinä ja vaikeina aikoina.
Anna kirkkoosi toivoa, iloa ja rauhaa.
Ota vastaan rukouksemme.

Evästeasetukset
Top