Evlutkirkko Sites > Kirkon selkokieliset sivut > Kirkkovuosi ja jumalanpalvelus > Helluntaiaika

Helluntaiaika

Helluntai on kristillisen kirkon syntymäpäivä. Silloin Jeesuksen oppilaat saivat Pyhän Hengen. He puhuivat ihmisille eri kielillä Jeesuksesta. He myös kastoivat ensimmäiset ihmiset kristinuskoon. Helluntain väri on punainen.

Helluntaiaatto | Helluntaipäivä

Pyhän Kolminaisuuden päivä

2. sunnuntai helluntaista | 3. sunnuntai helluntaista |
4. sunnuntai helluntaista | 5. sunnuntai helluntaista

Helluntaiaatto

Evankeliumi

Joh. 14:8–17

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 14

Filippus sanoi Jeesukselle:
”Herra, anna meidän nähdä Isä Jumala.”
Jeesus vastasi:
”Joka näkee minut,
näkee myös Isän.
Minä ja Isä olemme yhdessä.
Minä teen Isän tekoja.
Jos te ette usko muuten,
uskokaa minun tekojeni tähden.”

Jeesus lisäsi:
”Joka uskoo minuun,
tekee samanlaisia tekoja kuin
minä teen.”

”Minä menen Isän luo.
Mitä te pyydätte
minun nimeeni vedoten,
sen minä teen.
Silloin Isän kirkkaus tulee ilmi”,
Jeesus sanoi.

Jeesus sanoi:
”Jos te rakastatte minua,
te noudatatte minun käskyjäni.
Minä pyydän, että
Isä antaa teille puolustajan,
Pyhän Hengen.
Maailma ei näe eikä
tunne Pyhää Henkeä.
Mutta te tunnette,
Pyhä Henki on teissä ja
pysyy teidän luonanne.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä rakastat meitä.
Sinä tahdot meille hyvää.
Lähetä meille Pyhä Henkesi.
Vahvista meidän uskoamme ja rakkauttamme.
Ota vastaan rukouksemme.

Helluntaipäivä

Uuden testamentin lukukappale

Ap. t. 2:1–13

Apostolien teoista, luvusta 2
Pyhän Hengen liekki.

Tuli helluntaijuhla.
Jeesuksen oppilaat  olivat yhdessä koolla.
Yhtäkkiä taivaalta kuului kohahdus,
joka kuulosti rajulta tuulenpuuskalta.
Se täytti koko sen talon,
jossa he olivat.
He näkivät tulenliekkejä.
Ne asettuivat jokaisen oppilaan pään päälle.
Näin oppilaat saivat
Pyhän Hengen, Jumalan Hengen.

Pyhän Hengen vaikutuksesta
oppilaat alkoivat puhua
eri kansojen  kielillä.
He julistivat ilosanomaa Jeesuksesta.

Helluntaijuhlilla oli ihmisiä
monista maista.
He hämmästyivät, kun
he kuulivat oppilaiden puhuvan
monilla kielillä.
Ihmiset sanoivat:
”Nuo puhujat ovat galilealaisia.
Kuinka he osaavat puhua
meidän kieltämme?”

Ihmiset olivat ihmeissään, kun
he kuulivat Jumalan suurista teoista
omalla kielellään.
He kyselivät toisiltaan:
”Mitä tämä on?”
Toiset sanoivat:
”He ovat juovuksissa.”

Evankeliumi

Joh. 14:23–29

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 14

Pyhä Henki kyyhkysen hahmossa.

Jeesus sanoi oppilaille:
”Jos joku rakastaa minua,
hän tottelee minun käskyäni.
Minun Isäni rakastaa häntä ja
on hänen kanssaan.”

Jeesus lisäsi:
”Isä lähettää teille Puolustajan,
Pyhän Hengen.
Pyhä Henki muistuttaa teitä siitä,
mitä minä olen opettanut.”

Jeesus sanoi:
”Minä annan teille rauhan.
Olkaa rohkeat,
älkää vaipuko epätoivoon.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 14:15–21

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 14

Jeesus sanoi oppilailleen:
”Jos te rakastatte minua,
te tottelette minun käskyjäni.
Isä antaa teille puolustajan,
joka on teidän kanssanne aina.
Tämä puolustaja on Pyhä Henki.
Maailma ei voi saada Pyhää Henkeä, sillä
maailma ei näe eikä tunne häntä.
Te tunnette hänet, sillä
hän pysyy teissä.”

Jeesus jatkoi:
”En minä jätä orvoiksi, vaan
minä tulen luoksenne.
Kohta minä jätän maailman, ja
maailma ei näe enää minua.
Te näette minut, sillä
minä elän ja te elätte.”

Jeesus sanoi uudelleen:
”Joka tottelee minun käskyjäni,
se rakastaa minua.
Minä rakastan häntä ja
minun Isäni rakastaa häntä.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 3: 16–21

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 3

Jeesus sanoi Nikodemokselle:
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että
hän antoi ainoan Poikansa tulla ihmiseksi.
Joka uskoo minuun,
saa iankaikkisen elämän.”

Jeesus jatkoi:
”Jumala lähetti minut pelastamaan maailman.
Joka ei usko minuun,
se on jo tuomittu.
Kun minä tulin maailmaan,
valo tuli maailmaan.
Ihmiset ovat valinneet pimeyden, koska
he ovat tehneet pahaa.
Joka tekee pahaa,
ei kestä valoa.
Hänen pahat tekonsa paljastuisivat valossa.
Joka tekee hyvää,
tulee valoon.
Hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala.
Sinä annoit kirkollesi Pyhän Hengen.
Lähetä Pyhä Henkesi keskellemme.
Vahvista meidän uskoamme Poikaasi Jeesukseen.
Pidä meidät lähellä sinua ja lähellä toisiamme.
Auta meitä ylittämään niitä rajoja,
jotka erottavat ihmisiä toisistaan.
Yhdistä kaikki kansat kiittämään sinua.
Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta.
Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa.

Pyhän Kolminaisuuden päivä

Evankeliumi

Joh. 3:1–15

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 3

Nikodemos oli fariseus ja
juutalaisten neuvoston jäsen.

Hän meni yöllä Jeesuksen luo ja
sanoi:
”Tiedän, että sinä olet
Jumalan lähettämä opettaja.
Kukaan ei pysty tekemään
sellaisia ihmetekoja kuin sinä, jos
Jumala ei ole hänen kanssaan.”

Jeesus vastasi:
”Jos ihminen ei synny uudestaan,
hän ei näe Jumalan valtakuntaa.”
Nikodemos kysyi:
”Miten voi syntyä toisen kerran?”

Jeesus sanoi:
”Jos ihminen ei synny uudestaan
vedestä ja Hengestä,
hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.
Mikä on syntynyt lihasta,
on lihaa,
mikä on syntynyt Hengestä,
on henkeä.”

Nikodemos kysyi:
”Kuinka tämä on mahdollista?”
Jeesus sanoi:
”Sinä olet opettaja.
Etkö sinä ymmärrä?
Me puhumme mitä tiedämme ja
kerromme siitä mitä olemme nähneet.
Mutta te ette usko, että
minä olen Ihmisen Poika.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 15:1–10

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 15

Jeesus sanoi:
”Minä olen viinipuu ja
Isäni on viinitarhuri.
Hän leikkaa pois jokaisen oksan,
joka ei tuota hedelmää.
Hän puhdistaa jokaisen oksan,
joka tuottaa hedelmää.
Silloin oksa tuottaa vielä enemmän hedelmää.”

Jeesus jatkoi:
”Minä olen viinipuu, ja
te olette oksat.
Pysykää minussa,
niin minä pysyn teissä.
Te ette saa aikaan mitään ilman minua.
Kun te tuotatte runsaasti hedelmää,
te olette minun oppilaitani.”

Jeesus muistutti vielä oppilaitaan:
”Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin
minä olen rakastanut teitä.
Minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja
minä pysyn hänen rakkaudessaan.
Jos noudatatte käskyjäni,
te pysytte minun rakkaudessani.”

TAI

Evankeliumi

Matt. 28:16–20

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 28

Jeesuksen oppilaat lähtivät Galileaan.
He nousivat vuorelle niin kuin
Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Vuorella he näkivät Jeesuksen.
He kumarsivat Jeesusta.

Jeesus tuli oppilaittensa luokse.
Hän sanoi heille:
”Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun oppilaikseni.
Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.”

Päivän rukous

Pyhä, kolmiyhteinen Jumala,
Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Sinä olet kaiken Luoja.
Sinä tulit ihmiseksi Jeesuksessa.
Sinä olet kanssamme Pyhässä Hengessä.
Vahvista uskoamme sinuun.
Anna meille voimaa elää tahtosi mukaan.
Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
me rukoilemme sinua.

2. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Luuk. 16:19–31

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 16

Jeesus kertoi vertauksen
rikkaasta ja köyhästä miehestä:

”Oli rikas mies.
Hänellä oli hienot vaatteet ja
joka päivä hän vietti ylellistä elämää.

Rikkaan miehen talon portilla
makasi köyhä Lasarus.
Hänellä oli niin kova nälkä,
että hän olisi voinut syödä
ruokapaloja, joita putosi
rikkaan miehen pöydältä.
Koirat nuolivat paiseita,
joita hänellä oli ruumissaan.

Kun köyhä Lasarus kuoli,
enkelit veivät hänet taivaaseen, jossa
hänet otti vastaan isä Abraham,
joka on kaikkien juutalaisten esi-isä.

Sitten rikas mies kuoli ja
hänet haudattiin.

Rikas mies joutui tuonelaan.
Sieltä hän näki Lasaruksen ja Abrahamin.
Hän sanoi:
”Isä Abraham, armahda minua!
Täällä on kauheaa olla.
Lähetä Lasarus tänne
auttamaan minua.”
Abraham vastasi:
”Sinä sait elämässä hyvän osan,
Lasarus huonon osan.
Nyt hän saa lohtua ja
sinä saat kärsiä tuskaa.”
”Tässä meidän välissämme on kuilu,
jota ei voi ylittää”,
Abraham sanoi.

Rikas mies sanoi:
”Minulla on viisi veljeä.
Lähetä Lasarus varoittamaan heitä,
että he eivät joudu
samaan paikkaan kuin minä.”
Abraham vastasi:
”Heillä on Mooses ja profeetat.
Jos he eivät usko heitä,
ei auta, vaikka
joku nousisi kuolleista ja
kertoisi heille.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 12:13–21

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 12

Eräs mies sanoi Jeesukselle:
”Opettaja, sano veljelleni:
’Suostu perinnönjakoon.’
Jeesus vastasi:
”Mitä? Olenko teidän tuomarinne?”

Jeesus jatkoi:
”Älkää olko ahneita.
Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä
omaisuuden varaan.”

Jeesus kertoi vertauksen rikkaasta miehestä:
”Oli rikas mies.
Hän sai maastaan hyvän sadon.
Mies mietti:
’Mitä tekisin?
Sato ei mahdu varastoon.’

Mies päätti:
’Minä puran aittani ja
minä rakennan isommat aitat.
Niihin kerään sadon ja kaiken muun,
mitä minä omistan.’

Mies oli tyytyväinen päätökseensä.
Hän ajatteli:
’Minun kelpaa elää!
Minulla on varastossa kaikkea hyvää
moneksi vuodeksi.
Minä voin vain nauttia elämästä!’

Jumala sanoi miehelle:
’Sinä hullu!
Tänä yönä sinä kuolet.
Kenelle joutuu kaikki omaisuutesi?’”

Jeesus sanoi:
”Näin käy ihmiselle,
joka kerää rikkauksia itselleen.
Sinulle on parempi, että
sinulla on aarre Jumalan luona.”

TAI

Evankeliumi

Matt. 13:44–46

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 13

Jeesus kertoi vertaukset
taivasten valtakunnasta:

”Taivasten valtakunta on kuin
peltoon kätketty aarre.
Kun mies löysi aarteen,
hän peitti sen uudelleen maahan.
Mies myi kaiken minkä hän omisti ja
hän osti sen pellon.

Taivasten valtakunta on myös tällainen.
Kauppias etsi kauniita helmiä.
Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen,
hän myi kaiken minkä omisti ja
hän osti helmen.”

TAI

Evankeliumi

Matt. 16:24–27

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 16

Jeesus sanoi oppilailleen:
”Jos te tahdotte seurata minua,
teidän pitää unohtaa itsenne.
Sitten te voitte seurata minua.
Joka tahtoo pelastaa elämänsä,
hän kadottaa sen.
Joka kadottaa elämänsä minun tähteni,
hän löytää sen.
Tärkeintä elämässä on se, että
ihminen säilyttää sielunsa.”

Jeesus jatkoi:
”Kun minä tulen takaisin Isän kirkkaudessa,
maksan teille tekojenne mukaan.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala.
Sinulta saimme elämän.
Sinä annat myös ikuisen elämän.
Sinä annat elämään kaiken hyvän.
Opeta meitä käyttämään viisaasti sitä hyvää,
jota annat.
Anna voimaa rakastaa sinua ja kaikkia ihmisiä.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

3. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Luuk. 14:16–24

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 14

Jeesus kertoi:
”Eräs mies järjesti suuret juhlat ja
kutsui paljon vieraita.

Kun kaikki oli valmiina,
hän lähetti palvelijansa kutsuttujen luo.
Palvelija sanoi:
’Tulkaa, kaikki on jo valmiina.’

Mutta vieraat peruivat tulonsa.
Yksi vieraista sanoi:
’Ostin pellon.
Menen katsomaan sitä.
Anna anteeksi, että
en voi tulla.’

Toinen sanoi:
’Ostin viisi paria härkiä.
Menen kokeilemaan niitä.
Anna anteeksi, että
en voi tulla.’

Kolmas sanoi:
’Menin naimisiin,
sen tähden en voi tulla.’

Kun palvelija kertoi isännälle,
mitä vieraat vastasivat.
Silloin isäntä suuttui.
Hän sanoi palvelijalle:
’Mene kiireesti
kaupungin kaduille ja toreille.
Tuo tänne köyhät ja vaivaiset,
sokeat ja rammat.’
Palvelija teki niin.

Sitten hän sanoi isännälle:
’Tilaa on vielä.’
Isäntä sanoi:
’Mene maanteille ja kyläteille.
Vaadi ihmisiä tulemaan juhlaan, jotta
taloni täyttyisi.’”

”Tämä asia on varma:
Kukaan noista ensin kutsutuista
ei pääse minun juhlapöytääni !’”
isäntä sanoi.

TAI

Evankeliumi

Luuk. 19:1–10

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 19

Jerikossa asui mies, jonka
nimi oli Sakkeus.
Hän oli veronkantajien esimies ja
hän oli hyvin rikas.

Jeesus tuli Jerikoon ja
hän kulki kaupungin halki.
Sakkeus halusi nähdä,
mikä mies Jeesus oli.
Sakkeus oli pienikokoinen, sen tähden
hän ei nähnyt Jeesusta väkijoukon takaa.
Sakkeus juoksi vähän edemmäs ja
hän kiipesi viikunapuuhun.
Puusta hän näkisi Jeesuksen, kun
Jeesus tulisi puun kohdalle.

Kun Jeesus tuli viikunapuun kohdalle,
hän katsoi ylös.
Jeesus sanoi Sakkeukselle:
”Sakkeus, tule kiireesti alas.
Tänään minä tulen sinun kotiisi.”

Sakkeus tuli kiireesti alas puusta.
Hän otti iloisena Jeesuksen vieraakseen.

Kun ihmiset näkivät tämän,
he sanoivat:
”Jeesus menee syntisen miehen luo.”

Sakkeus sanoi kaikkien ihmisten kuullen:
”Minä teen näin:
Minä annan puolet omaisuudestani köyhille.
Jos olen ottanut liikaa veroja,
minä maksan sen nelinkertaisesti takaisin.”

Jeesus sanoi:
”Tämä perhe on tänään kokenut pelastuksen.
Minä olen tullut etsimään sitä,
joka on kadonnut.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 9:57–62

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 9

Eräs mies sanoi Jeesukselle:
”Menetpä sinä minne tahansa,
minä seuraan sinua.”
Jeesus sanoi hänelle:
”Ketuilla on luolansa ja
linnuilla on pesänsä.
Minulla ei ole kotia.”

Jeesus sanoi toiselle miehelle:
”Seuraa minua!”
Tämä vastasi:
”Minä käyn ensin hautaamassa isäni.”
Jeesus sanoi hänelle:
”Anna kuolleiden haudata kuolleensa.
Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa.”

Vielä kolmas mies sanoi Jeesukselle:
”Minä hyvästelen ensin perheeni.
Se jälkeen minä seuraan sinua.”
Jeesus vastasi hänelle:
”Kun olet aloittamassa työtä,
älä katso enää taaksesi.”

Päivän rukous

Rakas Jumala, meidän Isämme taivaassa.
Poikasi Jeesus kutsui seuraansa kaikenlaisia ihmisiä.
Samalla tavalla hän kutsuu meitä.
Anna meille voimaa seurata häntä
ja pysyä hänen kanssaan joka päivä.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

4. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Luuk. 15:1–10

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 15

Syntiset ihmiset tulivat Jeesuksen luo.
He halusivat kuulla,
mitä hän opetti.

Juutalaiset lainopettajat moittivat:
”Jeesus hyväksyy syntiset ja
syö yhdessä heidän kanssaan.”

Silloin Jeesus kertoi vertauksen
kadonneesta lampaasta:
”Miehellä on sata lammasta.
Yksi niistä katoaa.
Mitä mies tekee silloin?
Hän jättää ne muut lampaat ja
lähtee etsimään sitä yhtä lammasta,
joka on kadonnut.

Kun mies löytää lampaan,
hän on iloinen.
Hän nostaa lampaan hartioilleen ja
kantaa sen kotiin.

Kun hän tulee kotiin,
hän kutsuu ystävät ja naapurit.
Hän sanoo heille:
’Iloitkaa minun kanssani!
Minä löysin lampaan,
joka oli kadonnut.’”

Jeesus kertoi toisen vertauksen:
”Naisella on kymmenen hopearahaa.
Hän kadottaa niistä yhden.
Silloin hän sytyttää lampun ja
lakaisee huoneen.
Hän etsii tarkasti, kunnes
hän löytää rahan.

Sen jälkeen nainen kutsuu
ystävät ja naapurin naiset ja sanoo:
’Iloitkaa kanssani!
Minä löysin rahan, jonka
minä olin kadottanut.’”

Jeesus sanoi:
”Samalla tavalla
Jumalan enkelit iloitsevat
jokaisesta syntisestä,
joka tekee parannuksen.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 15:11–32

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 15

Jeesus kertoi vertauksen
isästä ja tämän kahdesta pojasta.

”Isällä oli kaksi poikaa.
Nuorempi poika halusi
muuttaa pois kotoa.
Hän sanoi isälle:
”’Isä, anna minulle perintöni.’

Isä jakoi omaisuutensa pojilleen.
Muutaman päivän kuluttua
nuorempi poika otti rahansa ja
lähti kauas vieraille maille.
Siellä poika tuhlasi kaikki rahansa.

Kun pojalla ei ollut rahaa,
hänen tuli nälkä.
Hän meni töihin sikopaimeneksi.
Hän halusi syödä palkoja,
jotka olivat sikojen ruokaa.
Niitäkään ei annettu hänelle.

Silloin poika mietti itsekseen:
’Isäni palvelijoilla on
riittävästi ruokaa, mutta
minä näännyn nälkään.
Minä olen tehnyt väärin
isää kohtaan.
Ehkä hän ottaa minut palvelijakseen.’
Poika lähti kotiin.

Poika oli vielä kaukana, kun
isä näki hänet.
Hän juoksi poikaa vastaan ja
sulki hänet syliinsä ja
suuteli häntä.

Poika sanoi:
’Isä, minä olen tehnyt syntiä.
Olen tehnyt väärin sinua kohtaan.
En ansaitse, että
minua sanotaan pojaksesi.’

Isä sanoi:
’Hakekaa hienot vaatteet ja
pukekaa ne pojalleni.
Pankaa hänelle sormus sormeen ja
kengät jalkaan.’

’Teurastakaa vasikka ja
laittakaa se ruoaksi.
Nyt vietetään ilojuhlaa ja
syödään juhla-ateria.
Minun poikani oli kuollut, mutta
hän heräsi eloon.
Hän oli kadoksissa, mutta
nyt hän on löytynyt’,
isä sanoi.
Niin alkoi iloinen juhla.

Vanhempi poika oli pellolla töissä.
Kun hän palasi kotiin,
hän kuuli laulun, soiton ja tanssin.

Hän kysyi palvelijalta:
’Mitä täällä tapahtuu?’
Palvelija sanoi:
’Veljesi tuli kotiin.
Isäsi käski teurastaa vasikan, kun
sai hänet terveenä takaisin.’
Vanhempi poika suuttui.
Hän ei halunnut mennä sisälle.

Isä tuli ulos ja sanoi: ’Tule sisälle.’
Vanhempi poika vastasi:
’Kaikki nämä vuodet olen tehnyt töitä.
Olen tehnyt, mitä olet pyytänyt.
Koskaan et ole antanut
minulle edes vuohta, että
voisin juhlia ystävieni kanssa.’

’Nyt sinä teurastat vasikan,
kun toinen poikasi palaa kotiin,
vaikka hän hävittänyt omaisuutesi!’
vanhempi poika lisäsi.

Isä vastasi hänelle:
’Poikani,
sinä olet aina minun luonani.
Kaikki, mikä on minun,
on myös sinun.
Mutta nyt oli syy iloita ja riemuita.
Sinun veljesi oli kuollut, mutta
hän heräsi eloon.
Hän oli kadoksissa, mutta
nyt hän on löytynyt.’”

TAI

Evankeliumi

Matt. 9:9–13

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 9

Jeesus kulki tulliaseman ohi.
Hän näki siellä Matteus-nimisen miehen.
Jeesus sanoi Matteukselle:
”Seuraa minua!”
Matteus lähti heti seuraamaan Jeesusta.

Jeesus ja hänen oppilaansa menivät
vieraaksi Matteuksen kotiin.
Useita tullimiehiä ja muita syntisiä tuli myös
vieraaksi Matteuksen luo.

Kaikki olivat yhdessä aterialla.
Kun juutalaiset opettajat näkivät sen,
he sanoivat Jeesuksen oppilaille:
”Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä syntisten ihmisten kanssa!”

Jeesus kuuli tämän ja
hän sanoi:
”Terveet eivät tarvitse parantajaa,
sairaat tarvitsevat parantamista.”

Jeesus jatkoi:
”Minä olen tullut kutsumaan syntisiä ihmisiä.”

Päivän rukous

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä olet armollinen.
Sinä lähetit Poikasi Jeesuksen pelastamaan meidät.
Sinä rakastat ja kutsut luoksesi jokaista ihmistä.
Opeta myös meitä ymmärtämään jokaisen ihmisen arvo.
Ota vastaan rukouksemme.

5. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi

Luuk. 6:36–42

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 6

Jeesus sanoi:
”Olkaa armollisia toisillenne,
niin kuin teidän Isänne on armollinen.
Jos te ette tuomitse toisia,
Jumalakaan ei tuomitse teitä.

Älkää sanoko ketään syylliseksi,
niin teitäkään ei syytetä.
Antakaa,
niin teille annetaan.
Teille mitataan samalla mitalla
kuin te mittaatte muille.”

Jeesus kertoi vertauksia:
”Miten sokea voi taluttaa sokeaa?
Siinähän molemmat putoavat kuoppaan.

Kuinka näet roskan
veljesi silmässä, mutta
et huomaa roskaa
omassa silmässäsi?
Ota roska ensin pois
omasta silmästä,
sitten näet ottaa roskan
veljesi silmästä.”

TAI

Evankeliumi

Joh. 8:2–11

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 8

Varhain aamulla Jeesus tuli temppeliin.
Hänen luokseen kokoontui paljon ihmisiä.
Jeesus istuutui ja
hän opetti heitä.

Juutalaiset opettajat toivat paikalle naisen.
Hän oli jäänyt kiinni aviorikoksesta.

He asettivat naisen Jeesuksen eteen ja
he sanoivat Jeesukselle:
”Opettaja, tämä nainen on tehnyt aviorikoksen.
Mooseksen laissa on määräys, että
avionrikkojat on kivitettävä.
Mitä sinä sanot tähän?”

Juutalaiset opettajat halusivat panna
Jeesuksen koetukselle.
He halusivat aiheen syyttää Jeesusta.

Jeesus ei vastannut mitään.
Hän kumartui ja
hän kirjoitti sormellaan maahan.

Kun juutalaiset opettajat vaativat vastausta,
Jeesus ojentautui ja
hän sanoi:
”Joka teistä ei ole tehnyt syntiä,
hän heittäköön ensimmäisen kiven.”

Kun juutalaiset opettajat kuulivat Jeesuksen sanat,
he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen.

Vain Jeesus ja nainen jäivät kansan keskelle.
Jeesus katsoi naista ja
hän sanoi:
”Nainen, missä kaikki syyttäjät ovat?
Eikö kukaan tuominnut sinua?”
Nainen vastasi:
”Ei, herra.”
Jeesus sanoi naiselle:
”Minäkään en tuomitse sinua.
Mene,
älä tee enää syntiä.”

TAI

Evankeliumi

Luuk. 13:1–5

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 13

Jeesuksen luo tuli ihmisiä,
jotka kertoivat Galileasta:
”Pilatus käski surmata ihmisiä,
jotka olivat tulleet uhraamaan.
Surmattujen ihmisten veri sekoittui
uhrieläinten vereen.”

Jeesus sanoi heille:
”Olivatko he syntisempiä kuin muut galilealaiset?
Eivät he olleet.
Samalla tavalla te tuhoudutte, jos
te ette käänny Jumalan puoleen.”

Jeesus jatkoi:
”Kun Siloan torni sortui,
kahdeksantoista ihmistä sai surmansa.
Olivatko surmansa saaneet syyllisempiä kuin
muut jerusalemilaiset?
Eivät he olleet.
Samalla tavalla te tuhoudutte, jos
te ette käänny Jumalan puoleen.”

Päivän rukous

Rakas Jumala.
Sinä annat anteeksi synnit.
Sinä tahdot, että me ihmiset annamme anteeksi toisillemme.
Anna meille tahtoa pyytää anteeksi ja antaa anteeksi.
Anna meidän elää sovussa.
Rukoilemme tätä Poikasi Jeesuksen kautta.

Evästeasetukset
Top