Kirkon selkokieliset sivut > Tietoa kirkosta > Päätöksenteko

Päätöksenteko

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaaleilla valitaan luottamushenkilöt seurakuntiin. Luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisia.

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla, jotka järjestetään joka neljäs vuosi.

Useat seurakunnat voivat muodostaa seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymässä valitaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Yhteinen kirkkovaltuusto johtaa seurakuntayhtymää. Seurakuntaneuvosto johtaa yhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on 16-vuotialle kirkon jäsenillä.

Seurakuntavaaleissa on voi ehdokkaana 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen, joka on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu.

Koko kirkossa ylin päätösvalta on kirkolliskokouksella.

Palaute
Top