Evlutkirkko Sites > Kirkon selkokieliset sivut > Tietoa kirkosta > Kirkon työntekijät

Kirkon työntekijät

Kirkko työpaikkana

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on monen ihmisen työpaikka. Kirkossa on paljon erilaisia työtehtäviä. Kirkon työntekijöitä ovat esimerkiksi papit, diakonit, puutarhurit sekä toimistotyöntekijät. Seurakunnasta voi saada myös työharjoittelupaikan.

Kirkon työntekijät tekevät työtä ihmisten kanssa. He tapaavat eri ikäisiä ihmisiä arkena ja juhlissa. Siksi he tekevät työtä myös illalla ja viikonloppuna.

pappiPappi

Papin työtä on kertoa ihmisille Jumalasta. Papille voi puhua vaikeista asioista, eikä hän kerro asioista muille. Pappi johtaa kirkossa jumalanpalvelusta, johon seurakunta osallistuu.
Pappi kastaa vauvoja ristiäisissä ja myös aikuisia, jotka liittyvät kirkkoon. Pappi vihkii pariskuntia avioliittoon ja siunaa hautajaisissa kuolleita.

Kirkkoherraksi sanotaan pappia, joka on seurakunnan johtaja.


ehtoollinenDiakoniatyöntekijä (diakoni, diakonissa)

Diakoniatyöntekijät auttavat ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa. He auttavat ihmisiä esimerkiksi raha-asioissa, surussa, yksinäisyydessä tai sairaudessa. He järjestävät myös tapahtumia, kuten retkiä ja kerhoja. Diakoniatyöntekijät työskentelevät yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden sekä eri järjestöjen kanssa.


kanttoriKanttori

Kanttori on seurakunnan musiikkityöntekijä. Kanttori soittaa urkuja tai muita soittimia esimerkiksi jumalanpalveluksissa, muskareissa, kerhoissa ja erilaisissa tapahtumissa. Kanttori johtaa seurakunnan kuoroa ja lauluryhmiä.


suntio

Seurakuntamestari eli suntio

Suntio on kirkon vahtimestari. Suntio huolehtii siitä, että kirkko on valmis jumalanpalvelukseen tai muihin tilaisuuksiin. Hän ottaa ihmiset kirkossa vastaan, sytyttää kynttilät ja ripustaa virsien numerot tauluun. Suntio myös auttaa, jos kirkkoon tulija tarvitsee apua. Suntio pitää huolta seurakunnan rakennuksista.


pyhakouluKasvatuksen työntekijät

Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja nuorisotyönohjaajat tekevät työtä lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa. Kirkko järjestää lapsille, nuorille ja perheille ryhmiä, leirejä, retkiä ja tapahtumia. Rippikoulu on osa kirkon kasvatustyötä.


Puutarha – ja hautausmaatyöntekijät

Puutarha- ja hautausmaatyöntekijät hoitavat seurakunnan hautausmaita, pihoja ja puistoja. Heidän työtehtäviinsä kuuluu esimerkiksi nurmikon leikkaaminen ja hautojen hoitaminen.


Seurakuntaemäntä ja keittiötyöntekijät

Seurakuntaemäntä suunnittelee seurakunnan tapahtumien ruokailut ja hankkii ruokatarvikkeet. Keittiötyöntekijä valmistaa tarjoiluja seurakunnan eri tilaisuuksiin.


Talouspäällikkö

Talouspäällikkö vastaa seurakunnan raha-asioista ja hankinnoista.


Toimistosihteeri

Toimistosihteerin tehtävä on asiakaspalvelu. Hän hoitaa esimerkiksi kasteeseen, avioliittoon vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen liittyviä varauksia. Toimistosihteeri hoitaa myös väestörekisteriasioita.


Viestijä

Viestijä tiedottaa seurakunnasta ja sen toiminnasta. Hän tekee seurakunnasta uutisia, tiedotteita, esitteitä ja päivittää seurakunnan internet-sivuja. Viestijä tiedottaa sosiaalisessa mediassa seurakunnan tapahtumista. Hänen tehtäviinsä voi kuulua myös seurakunnan tapahtumien valokuvaaminen ja videoiden tekeminen.


Miten voit päästä kirkkoon töihin?

Papiksi ja kanttoriksi voi opiskella yliopistossa. Diakoniatyöntekijäksi, kanttoriksi, nuorisotyönohjaajaksi ja varhaiskasvatuksen ohjaajaksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa. Seurakunnan lastenohjaajaksi ja suntioksi opiskellaan ammatillisissa oppilaitoksissa. Puutarhurit, seurakuntaemännät, siistijät ja toimistotyöntekijät saavat koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa.


Vapaaehtoisena toimiminen seurakunnassa

Seurakunnasta voi kysyä työharjoittelupaikkaa ja kesätyöpaikkaa. Seurakunnassa voi toimia myös vapaaehtoisena.

Evästeasetukset
Top