Evlutkirkko Sites > Kirkon selkokieliset sivut > Tietoa kirkosta > Kirkon jäsenyys

Kirkon jäsenyys

kasteUsko Jumalaan vahvistuu, kun sitä voi jakaa yhdessä toisten kanssa. Siksi kristityt ovat kirkon jäseniä.

Kirkon jäsen voi:

  • mennä naimisiin kirkossa
  • antaa kastaa lapsensa
  • olla kummi
  • äänestää kirkon vaaleissa

Kirkkoon liittyminen

Kun haluat liittyä kirkkoon, käy seurakuntasi kirkkoherranvirastossa tai täytä lomake internetissä osoitteessa liitykirkkoon.fi.

  • Jos liityt kirkkoon ensimmäistä kertaa, sinut kastetaan. Suomessa monet lapset kastetaan vauvana ja heistä tulee jo silloin kirkon jäseniä.
  • Jos olet joskus eronnut kirkosta, sinua ei kasteta uudelleen. Riittää kun kerrot, että haluat liittyä takaisin kirkkoon.
  • Jos olet aikaisemmin kuulunut johonkin toiseen kirkkoon, sinun pitää tunnustaa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus. Jos haluat kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon, et voi samalla kuulua johonkin toiseen kirkkoon.

Lapset kuuluvat samaan kirkkoon kuin heidän vanhempansa. Jos vain toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon, vanhemmat päättävät yhdessä, liitetäänkö lapset kirkon jäseniksi vai ei.

12-vuotias tai sitä vanhempi lapsi voi liittyä kirkkoon, vaikka hänen huoltajansa eivät kuuluisi kirkkoon. Alle 18-vuotias tarvitsee kuitenkin molempien huoltajiensa luvan siihen, että hän liittyy kirkkoon tai eroaa siitä.

Kirkosta eroaminen

Jos haluat erota kirkosta, kannattaa ensin keskustella asiasta papin tai diakoniatyöntekijän kanssa.

Kirkosta voit erota joko kertomalla asiasta kirkkoherranvirastossa tai mille tahansa maistraatille.

Evästeasetukset
Top