Evlutkirkko Sites > Kirkon selkokieliset sivut > Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten lattlast.evl.fi och har upprättats / uppdaterats 21.10.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • Möjlig att uppfatta: KontrastInnehåll som inte är tillgängligt och dess bristerText i form av bild, kontrasten inte tillräckligt högTillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 1.4.4 Förändring av textstorlek
    • 1.4.5 Text i form av bild
  • Hanterbar: NavigerbartInnehåll som inte är tillgängligt och dess bristerElementet blir inte tillräckligt markerat när det fokuserasTillgänglighetskrav som inte uppfylls
    • 2.4.7 Synligt fokus

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till
Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster
. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Top