Kirkon selkokieliset sivut > Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://lattlast.evl.fi/ och har upprättats / uppdaterats 30.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Problem med länkar

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister


felaktiga länkar eller länkar som inte fungerar

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • 1.3.1 Information och relationer
  • 1.4.1 Användning av färger

Hanterbar: Alt-texter

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Alt-text saknas


Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Begriplig: Felaktig (ID) referens

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

ID-referens, WAI-ARIA saknas


Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Robust: ogiltig WAI-ARIA

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

ogiltig WAI-ARIA


Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge tillgänglighetsrespons på detta formulär  

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan
om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland
. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Palaute
Top