Kirkon selkokieliset sivut > Kirkkovuosi ja jumalanpalvelus > Syksy

Syksy

Syksyllä on kaksi juhlapäivää: Mikkelinpäivä ja Pyhäinpäivä. Mikkelinpäivä on enkelien ja lasten päivä. Pyhäinpäivänä muistellaan kaikkia pyhiä ihmisiä ja vainajia.

Mikkelinpäivä | 20. sunnuntai helluntaista | 21. sunnuntai helluntaista
Uskonpuhdistuksen muistopäivä (22. sunnuntai helluntaista |
23. sunnuntai helluntaista | 24. sunnuntai helluntaista |
Pyhäinpäivä | 25. sunnuntai helluntaista

Mikkelinpäivä

Arkkienkeli Mikael

Evankeliumi Matt. 18: 1-6 (7-9) 10

Jeesuksen oppilaat kysyivät Jeesukselta:
”Kuka on tärkein taivasten valtakunnassa?”

Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen.
Hän asetti lapsen oppilaittensa keskelle ja sanoi:
”Kääntykää Jumalan puoleen ja
olkaa niin kuin lapset.
Vain sillä tavalla te pääsette
taivasten valtakuntaan.
Se, joka on niin kuin tämä lapsi,
on tärkein taivasten valtakunnassa.”

Joka ottaa luokseen tällaisen lapsen
sen tähden, että hän uskoo minuun,
ottaa luokseen minut.

Älkää halveksiko lapsia.
Heidän enkelinsä saavat aina
katsella taivaan Isän kasvoja.”

20. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi Mark. 2: 1–12

Jeesus meni Kapernaumiin.
Kun ihmiset kuulivat, että
Jeesus oli tullut,
he menivät hänen luokseen.
Kaikki eivät mahtuneet sisälle taloon,
jossa Jeesus oli.
Jeesus julisti ihmisille Jumalan sanaa.

Jeesuksen luo tuli myös sairaita.
He halusivat, että
Jeesus parantaisi heidät.
Neljä miestä kantoi paikalle
halvaantuneen miehen.
Mutta he eivät päässeet Jeesuksen luo,
koska paikalla oli niin paljon ihmisiä.

Silloin miehet nousivat talon katolle.
He tekivät kattoon aukon siihen kohtaan,
missä Jeesus oli.
Miehet laskivat aukosta alas vuodematon,
jolla halvaantunut mies makasi.

Kun Jeesus näki kantajien uskon,
hän sanoi halvaantuneelle miehelle:
”Saat syntisi anteeksi.”

Paikalla oli myös juutalaisia opettajia.
He sanoivat toisilleen:
”Mitä Jeesus oikein puhuu?
Hän pilkkaa Jumalaa.
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi.”

Jeesus aavisti, mitä he ajattelivat.
Hän sanoi heille:
”Kumpi on helpompaa,
sanoa halvaantuneelle ihmiselle:
’Saat syntisi anteeksi’
vai sanoa:
’Nouse, ota vuodemattosi ja kävele’?”

Jeesus jatkoi:
”Ihmisen Pojalla on valta
antaa syntejä anteeksi maan päällä.”
Kaikki ymmärsivät, että
Ihmisen Poika tarkoitti Jeesusta.

Sitten Jeesus sanoi miehelle:
”Nouse, ota vuodemattosi ja
mene kotiisi.”
Heti mies nousi,
otti vuodemattonsa ja
käveli pois.

Kaikki olivat hämmästyneitä.
He ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
”Emme ole koskaan nähneet tällaista.”

21. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi Matt. 22: 1-14

Jeesus kertoi vertauksen
taivasten valtakunnasta.
Hän sanoi:
”Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen,
joka valmisti häät pojalleen.
Hän kutsui häihin vieraita, mutta
nämä eivät halunneet tulla.

Kuningas lähetti uuden kutsun:
’Olen valmistanut juhlat ja
kaikki on valmiina.
Tulkaa häihin!’

Jotkut kutsun saaneista
eivät välittänyt siitä.
Toiset menivät pellolleen,
toiset menivät ostoksille.
Jotkut kutsutut ottivat kutsun tuojat kiinni ja
löivät heidät kuoliaaksi.

Silloin kuningas suuttui.
Hän lähetti sotilaita,
jotka surmasivat kutsun tuojien tappajat ja
polttivat heidän kaupunkinsa.

Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen:
’Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta
kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia.
Menkää nyt teille ja toreille ja
kutsukaa häihin kaikki ihmiset.’

Palvelijat kutsuivat häihin kaikki,
jotka he tapasivat, pahat ja hyvät ihmiset.
Juhlahuone tuli aivan täyteen.

Kuningas tuli katsomaan vieraita.
Hän huomasi joukossa miehen,
jolla ei ollut juhlapukua.
Kuningas kysyi häneltä:
’Kuinka tulit juhlaan ilman juhlapukua?’
Mies ei saanut sanaa suustaan.

Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen:
’Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja
heittäkää ulos.’

Monet on kutsuttu, mutta
harvat ovat kutsun arvoisia .”

Uskonpuhdistuksen muistopäivä
(22. sunnuntai helluntaista)

Evankeliumi Joh. 4: 46-53

Kapernaumissa asui kuninkaan virkamies,
jonka poika oli sairaana.

Mies kuuli, että
Jeesus oli tullut Juudeasta Galileaan.
Silloin hän lähti Jeesuksen luo.

Mies sanoi Jeesukselle:
”Tule ja paranna poikani!”
Jeesus vastasi:
”Te uskotte vain, jos näette ihmeitä.”

Virkamies pyysi uudelleen:
”Tule ennen kuin poikani kuolee!”
Silloin Jeesus sanoi hänelle:
”Mene kotiisi.
Poikasi elää.”

Mies uskoi mitä Jeesus sanoi ja
lähti paluumatkalle.
Hänen palvelijansa tulivat häntä vastaan.
He kertoivat, että
poika oli parantunut.

Mies kysyi palvelijoilta:
”Mihin aikaan poika alkoi toipua?”
Palvelijat vastasivat:
”Kuume laski eilen puolenpäivän aikaan.”
Poika parani juuri silloin, kun
Jeesus sanoi hänelle:
”Poikasi elää.”

Mies ja koko hänen talonsa väki
uskoivat Jeesukseen.

23. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi Matt. 18: 23-35

Jeesus kertoi vertauksen
taivasten valtakunnasta:
”Taivasten valtakunta on kuin kuningas,
joka vaati palvelijoiltaan selvityksen siitä,
kuinka he hoitivat hänen omaisuuttaan.

Kuninkaan eteen tuotiin palvelija,
joka oli velkaa valtavan summan rahaa,
kymmenentuhatta talenttia.
Palvelija ei voinut maksaa velkaansa.

Silloin kuningas määräsi, että
palvelija sekä hänen vaimonsa ja lapsensa
oli myytävä orjiksi.
Myös palvelijan koko omaisuus piti myydä, jotta
hän voi maksaa velkansa.

Palvelija kumartui maahan asti
kuninkaan edessä ja pyysi:
”Ole kärsivällinen.
Minä maksan kyllä velkani.”
Kuningas sääli palvelijaansa ja
antoi hänelle velan anteeksi.

Kun palvelija meni ulos,
hän tapasi miehen,
joka oli hänelle velkaa.
Palvelija kävi mieheen käsiksi,
kuristi häntä kurkusta ja sanoi:
”Maksa heti velkasi!”

Mies kumartui maahan asti ja pyysi:
”Ole kärsivällinen.
Minä maksan kyllä velkani.”

Mutta palvelija ei suostunut.
Työtoveri joutui vankilaan siihen asti,
kunnes hän maksaisi velkansa.

Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui.
Se tuntui heistä pahalta.
He kertoivat kaiken kuninkaalle.

Silloin kuningas pyysi palvelijan luokseen ja
sanoi hänelle:
”Sinä kelvoton!
Minä armahdin sinua ja
annoin sinulle velan anteeksi.
Miksi sinä et tehnyt samoin työtoverillesi?”

Palvelija joutui vankilaan siihen asti,
kunnes hän maksaisi koko velan.”

Jeesus jatkoi vielä:
”Näin minun taivaallinen Isänikin tekee, jos
te ette anna toisillenne anteeksi
koko sydämestänne.”

24. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi Matt. 22: 15-22

Juutalaiset lainopettajat neuvottelivat siitä,
kuinka he saisivat Jeesuksen kiinni puheistaan.

He lähettivät Jeesuksen luo oppilaitaan ja
kuningas Herodeksen kannattajia.
Nämä sanoivat Jeesukselle:
”Opettaja, me tiedämme, että
sinä puhut totta ja opetat oikein.
Sinä suhtaudut kaikkiin ihmisiin
yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.
Mitä mieltä sinä olet:
Onko oikein maksaa veroa Rooman keisarille?”

Jeesus huomasi, että
he yrittivät saada hänet ansaan.
Hän sanoi:
”Te teeskentelijät!
Näyttäkää minulle se raha,
jolla maksatte veron.”

He näyttivät denaarin rahaa.
Jeesus kysyi heiltä:
”Kenen kuva ja nimi siinä on?”
He vastasivat:
”Keisarin.”
Silloin Jeesus sanoi:
”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja
Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.”

Kun he kuulivat tämän,
he hämmästyivät.
He lähtivät pois ja
jättivät Jeesuksen rauhaan.

pyhainpaivaPyhäinpäivä

Evankeliumi Matt. 5: 1–12

Kun Jeesus näki kansanjoukon,
hän nousi vuorelle.
Jeesus istui vuorenrinteelle ja
hänen oppilaansa tulivat hänen luokseen.

Jeesus opetti heille näin:
”Onnellisia ovat köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.

Onnellisia ovat murheelliset,
sillä he saavat lohdutuksen.

Onnellisia ovat kärsivälliset,
sillä he perivät valtakunnan.

Onnellisia ovat ne,
jotka kaipaavat Jumalaa.
He saavat nähdä, että
Jumala muuttaa kaiken hyväksi.”

Onnellisia ovat ne,
jotka armahtavat toisia.
Myös heidät armahdetaan.

Onnellisia ovat sydämessään puhtaat,
sillä he saavat nähdä Jumalan.

Onnellisia ovat rauhantekijät,
sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.

Onnellisia ovat ne,
joita vainotaan uskonsa tähden.
Heidän on taivasten valtakunta.

Te olette onnellisia, vaikka
te joutuisitte kärsimään uskonne tähden.

Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä
te saatte suuren palkan taivaassa.

Samalla tavalla vainottiin myös profeettoja,
jotka elivät ennen teitä.”

25. sunnuntai helluntaista

Evankeliumi Matt. 9: 18-26

Eräs synagogan johtaja tuli Jeesuksen luo.
Hän kumartui syvään Jeesuksen edessä ja sanoi:
”Tyttäreni kuoli juuri äsken.
Tule ja pane kätesi hänen päälleen,
niin hän herää henkiin.”

Jeesus lähti miehen mukaan ja
Jeesuksen oppilaat seurasivat häntä.

Silloin heidän luokseen tuli eräs nainen,
jota oli vaivannut verenvuoto kaksitoista vuotta.
Nainen ajatteli:
”Jos saan koskea Jeesuksen viittaa,
minä paranen verenvuodosta.”
Nainen hipaisi Jeesuksen viitan tupsua.

Jeesus kääntyi ja näki naisen.
Hän sanoi naiselle:
”Älä pelkää, ole rauhassa.
Sinun uskosi on parantanut sinut.”
Siitä hetkestä alkaen nainen oli terve.

Jeesus tuli synagogan johtajan taloon.
Siellä oli sureva ja hälisevä joukko ihmisiä.
Jeesus sanoi heille:
”Tyttö ei ole kuollut.
Hän nukkuu.”
Kun ihmiset kuulivat Jeesuksen sanat,
he nauroivat.
Jeesus ajoi kaikki ulos.

Sitten Jeesus otti tyttöä kädestä ja
heti tyttö nousi ylös.

Tästä tapahtumasta levisi tieto koko seudulle.

 

Tuomiosunnuntai päättää kirkkovuoden. Se kertoo viimeisestä tuomiosta.

Valvomisen sunnuntai | Tuomiosunnuntai

Valvomisen sunnuntai

Evankeliumi Matt. 25: 1-13

Jeesus kertoi vertauksen:
”Taivasten valtakunta on tällainen.
Hääjuhla oli tulossa.
Tapana oli, että
morsiusneidot menivät sulhasta vastaan.

Kymmenen morsiusneitoa lähti matkaan.
He ottivat mukaansa lamput.
Viisi heistä otti mukaan öljyä lamppuja varten.

Sulhanen viipyi.
Morsiusneitoja alkoi väsyttää ja
he nukahtivat.

Keskellä yötä kuului huuto:
”Sulhanen tulee!
Menkää häntä vastaan!”

Morsiusneidot heräsivät ja
laittoivat lamppunsa kuntoon.
Viideltä neidolta lamput olivat sammumassa, koska
sulhanen oli viipynyt niin kauan.
He pyysivät toisilta:
’Antakaa meille vähän öljyä,
meidän lamppumme sammuvat.’
Mutta toiset vastasivat:
’Emme me voi,
öljy ei riitä meille kaikille.
Menkää ostamaan kauppiailta.’

Mutta kun he olivat ostamassa öljyä,
sulhanen tuli.
Ne morsiusneidot,
jotka olivat valmiina,
menivät sulhasen kanssa häätaloon.
Sen jälkeen ovi suljettiin.

Jonkin ajan kuluttua
toiset morsiusneidot tulivat hääpaikalle ja huusivat:
’Herra, Herra, avaa meille ovi!’
Mutta sulhanen vastasi:
’Minä en tunne teitä.’

Valvokaa siis, sillä
te ette tiedä päivää ettekä hetkeä,
milloin sulhanen tulee.”

tuomiosunnuntaiTuomiosunnuntai

Evankeliumi Matt. 25: 31-46

Jeesus sanoi oppilaille:
”Minä tulen takaisin kirkkaudessa enkelien kanssa ja
istun valtaistuimelleni.

Kaikki kansat kootaan minun eteeni.
Minä erotan ihmiset toisistaan,
niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.
Toiset asetetaan oikealle ja
toiset vasemmalle puolelleni.”

Sitten minä sanon oikealla puolella oleville:
’Tulkaa tänne!
Taivaallinen Isäni on siunannut teidät.
Te saatte nyt periä valtakunnan,
joka on alusta alkaen varattu teille.

Minun oli nälkä, ja
te annoitte minulle ruokaa.
Minun oli jano, ja
te annoitte minulle juotavaa.
Minä olin koditon, ja
te otitte minut luoksenne.
Minä olin alasti, ja
te annoitte minulle vaateet.
Minä olin sairas, ja
te kävitte minua katsomassa.
Minä olin vankilassa, ja
te kävitte katsomassa.’

Silloin oikealla puolella olevat ihmiset vastaavat:
’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja
annoimme sinulle ruokaa.
Milloin olit janoinen ja
me annoimme sinulle juotavaa?
Milloin me näimme sinut kodittomana ja
otimme sinut luoksemme,
tai alasti ja
annoimme sinulle vaatteita?
Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja
kävimme sinun luonasi?’

Minä vastaan heille:
’Kun te autatte hädässä olevia,
silloin te autatte ja palvelette minua.’

Sitten minä sanon vasemmalla puolella oleville ihmisille:
’Te kirotut, menkää pois minun luotani.
Te joudutte ikuiseen tuleen, joka
on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.

Minun oli nälkä, mutta
te ette antaneet minulle ruokaa.
Minun oli jano, mutta
te ette antaneet minulle juotavaa.
Minä olin koditon, mutta
te ette ottaneet minua luoksenne.
Minä olin alasti, mutta
te ette antaneet minulle vaatteita.
Minä olin sairas ja vankilassa, mutta
te ette käyneet minua katsomassa.’

Silloin nämäkin kysyvät:
’Herra,
milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi,
kodittomana tai alasti,
sairaana tai vankilassa,
emmekä auttaneet sinua?’

Silloin minä vastaan heille:
’Minä olen kaikkien kärsivien kanssa.
Kun te ette auta hädässä olevia,
silloin te ette auta minua.’

Ja niin he lähtevät,
toiset iankaikkiseen rangaistukseen, ja
toiset iankaikkiseen elämään.”

Palaute
Top